Včeraj, 9. 6. 2022 je župan Občine Bovec v sejni sobi Občine Bovec spet gostil šolski parlament. Učenci OŠ Bovec so s svojimi vprašanji in predlogi, naslovljenimi na župana in Občino, dokazali, da v popolnosti razumejo možnosti in priložnosti razvoja Občine, poznajo pa tudi celostno problematiko na številnih področjih.

Župan Valter Mlekuž je mladim parlamentarcem izrazil dobrodošlico in popolno pripravljenost poslušati in odgovarjati na vsa vprašanja učencev.

Mentor šolskega parlamenta Miha Kravanja je v uvodu izrazil veselje, da so se po treh letih, ko tako zasedanje zaradi koronavirusnih ukrepov ni bilo mogoče, spet lahko srečali na Občini:

»Predvsem pa me veseli dejstvo, da je to obdobje za nami in da bodo stvari lahko zdaj potekale normalno. Rad bi pohvalil vse predstavnike razredov, ki so res zelo aktivni. Konec koncev je šolski parlament parlament otrok, zato je najbolje, da prenesejo svoje ideje in mogoče nekatere rešitve tudi županu. Kakšen nasvet bo zagotovo v pomoč tudi županu in ravnateljici.«

Ravnateljica OŠ Bovec Denise Šuler Rutar je pozdravila srečanje in izrazila prepričanje, da je pomembno predvsem mnenje učencev:

»Seveda na mladih svet stoji, zato je prav, da vas poslušamo. Je pa tudi prav, da ste vi tako aktivno. Ne samo na šoli, temveč pri družbenem dogajanju nasploh. Nekateri zapuščate osnovno šolo in boste lahko aktivni drugod. Tudi sama sem bila dolga leta mentorica šolskega parlamenta, zato poznam vaše delo. Tudi iz vrst otroškega parlamenta je izšel marsikateri politik, zato obstaja verjetnost, da bo mogoče tudi kdo od vas stopil v vrste politikov. Mogoče vsaj na občinski ravni.«

 Župan Občine Bovec Valter Mlekuž je povedal, da se letos zaključuje njegov drugi mandat oziroma njegovo osemletno županovanje in to obdobje ocenil za uspešno:

»V tem času se je veliko dogajalo in je danes očitna razlika, z Osnovno šolo Bovec pa smo vedno dobro sodelovali. Z novimi kadri na vaši šoli z novo ravnateljico je vidna bistvena razlika v delovanju. Zahvaljujem se vam tudi za to, da ste nam vedno priskočili na pomoč pri raznih prireditvah in ob odprtjih. Občina Bovec ima dobre športnike, kulturnike, prostovoljce in društva, ki bogato popestrijo dogajanje na Bovškem. Vsi se trudimo, da je življenje na Bovškem čim lepše. Vse, kar delamo, bo za mlade, ne za nas. Zato gradimo športno dvorano, prav danes smo imeli uvedbo v delo za novo kolesarsko pot Bovec-Čezsoča. V Bovec prihajajo novi trgovci, ki že gradijo nove trgovine. Aktivno delamo tudi na zagotavljanju novih stanovanj. Še enkrat se zahvaljujem vsem na šoli, ki se skupaj z nami trudite, da prebrodimo to obdobje brez telovadnice. Zdaj telovadite na prostem, ko bo nova športna dvorana dokončana, pa nam bo v ponos. Dvorana bo morala živeti, zato sem že povabil glavne akterje, da pripravijo razne programe.«

Glavno besedo so imeli seveda učenci, ki so najprej predstavili svoje delo. Glede na to, da so bili vpeti v epidemijo, ki jim je narekovala svoj tempo, so bili pri šolskem parlamentu nekoliko omejeni z izvajanjem naših aktivnosti, predvsem v prvem delu šolskega leta. Kljub temu pa so vseeno izpeljali nekaj šolskih zasedanj, na katerih so odločali o nekaterih dilemah in sprotni problematiki v šoli in okolici. Letos so se na pobudo nove ravnateljice odločili, da bodo skušali spodbujati, razvijati in ohranjati vsakdanje medčloveške vrednote. Posamezni razredi so tako izdelali različne izdelke, ki jih opominjajo na pomembnost vrednot. Vsak mesec si izberejo eno vrednoto, na katero smo še bolj pozorni. Na primer odnos do hrane, zaupanje, pomoč sočloveku.

Glede na to,da je tema letošnjega otroškega parlamenta »spet«  Moja poklicna prihodnost so že v začetku šolskega leta gostili Potujočo razstavo poklicev, ki so si jo učenci z zanimanjem ogledali. Tekom šolskega leta so si višji razredi ogledali tudi okoliške tovarne, kjer so spoznali nove poklice in morda dobili navdih za svojo poklicno pot. Dva od prisotnih učencev sta zastopala bovško osnovno šolo tudi na regijskem parlamentu, kjer so razpravljali o naslednjih temah :

– Deficitarni poklici

– Novodobni poklici

– Vpliv digitalizacije na poklice prihodnosti

– Beg možganov kot družbeni izziv

– Kdo najbolj vpliva na izbiro poklica in

– Komunikacija na pozicijah.

Drugo delo in sodelovanje parlamenta:

  • Sodelovanje in organizacija spomladanskega in zaključnega šolskega plesa
  • Sodelovanje pri izvedbi prazničnega bazarja
  • izbor naj učencev leta, ki se udeležijo nagradnega izleta v Gardaland
  • glasovanje in izbor novega šolskega zvonca
  • zbiranje odpadnega papirja
  • sodelovanje v akciji TomTelefon

V nadaljevanju so učenci na župana naslovili predlogi in vprašanja šolskega parlamenta, razdelili pa so jih v štiri skupine: ŠPORT, VARNOST IN ORGANIZACIJA PROMETA, MLADE DRUŽINE, PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA.

Župan Valter Mlekuž je na vsa vprašanja odgovarjal z velikim veseljem, saj so bila zares smiselna in se vseh izpostavljenih problematik tudi zaveda. Veliko od vprašanj je našlo odgovor v že obstoječih in kratkoročno načrtovanih investicijah, nekatera pa zahtevajo nekoliko bolj dolgoročno načrtovanje in izvajanje. Ob zaključku so bili učenci zadovoljni s podanimi odgovori, kar je pravzaprav najbolj pomembno, začutili pa so tudi potrebo po lastnem vključevanju v reševanje posameznih problematik na področju vključevanja mladih v okolje.

pripravil in foto: MILAN ŠTULC