Z DIREKCIJE Republike Slovenije za infrastrukturo so sporočili, da bodo po praznikih v Klužah ponovno uvedene popolne zapore ceste, in sicer po enakem urniku kot doslej. Kot pojasnjujejo, izvajalcu in podizvajalcem zaradi slabih vremenskih razmer ni uspelo izvesti del do predhodno predvidenega roka.

Izvajalec je v sklopu del na zaledni brežini nad cesto Predel–Bovec med že izvedel namestitev sidranih visoko nateznih mrež v skupni kvadraturi okoli 1300 m² in heksagonalnih prilagojenih mrež v skupni kvadraturi okoli 1500 m². Na spodnjem nivoju zaledne brežine, med 30 do 60 metrov nad cesto, je potekala postavitev pet podajno lovilnih sistemov v skupni dolžini okoli 220 metrov ter postavitev začasne palisade z namenom zaščite prometa in ceste v fazi postavitve spodnje linije ograj. Izvajalec večino del izvaja v alpinistični tehniki, kar pomeni izključno ročno delo in helikoptersko
montažo.

V času božično-novoletnih praznikov je izvajalec prekinil z gradbenimi deli, promet pa v tem času poteka izmenično enosmerno, s pomočjo prometno odvisnih semaforjev. Izvajalec bo z deli nadaljeval po novem letu, oziroma ko bodo vremenske razmere to dopuščale, saj dela potekajo v alpinistični tehniki in zimske razmere močno vplivajo na varnost delavcev (alpinistov).

V času izvajanja del bo predvidoma do 28. 2. 2022 vzpostavljena popolna zapora ceste, in sicer
od ponedeljka do petka po enakem urniku, kot do sedaj:
– od 7.30 do 11.30
– od 12.00 do 14.30 in
– od 16.00 do 18.00.

V vmesnem času in ob sobotah, nedeljah in dela prostih praznikih bo promet urejen s pomočjo prometno odvisnih semaforjev, izmenično enosmerno.

SICER PA SVETUJEMO, DA SPREMLAJTE AŽURIRANE PODATKE O ZAPORAH NA SPLETNI STRANI KATV BOVŠKE

Podaljšanje popolne zapore regionalne ceste Predel–Bovec

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC