Politične stranke v občini Bovec in  druge organizacije občanov  pozivamo, da na Občino Bovec posredujejo svoje predloge

Kandidatov za novega člana Nadzornega sveta Družbe Sončni Kanin d.o.o.,  in predlog  kandidatov za člane občinske volilne komisije.

Predloge kandidatov za novega člana NO Sončni Kanin d.o.o. lahko pošljete do 10.12.2021, predloge kandidatov za člane Občinske volilne komisije pa do 15. 1. 2022.  

Predloge lahko pošljete na naslov OBČINA BOVEC, TRG GOLOBARSKIH ŽRTEV 8, 5230 BOVEC ali na elektronski naslov obcina.info@bovec.si.