Občina Bovec je odločena urediti območje pri izviru Soče, v prvi fazi, ki je bila zaključena v teh dneh, pa je poskrbela za ureditev dodatnih parkirišč. Dela je izvajalo podjetje »Avtoprevozništvo in storitve s TGM Vladimir Jeklin s.p.«.

Območje izvira Soče je za turizem izjemnega pomena, zato je Občina Bovec v prvi fazi ureditve območja pristopila k ureditvi dodatnih parkirišč na tem območju. Dela so bila izvedena kot vzdrževalna dela v javno korist, objekt »Ureditev parkirišč ob izviru Soče – I. faza« pa je izveden na obstoječih platojih ob lokalni cesti LC 180031 Trenta – izvir Soče, in sicer z izvedbo dveh večjih parkirišč, kjer je skupno urejenih 20 parkirnih mest (vsako parkirišče po 10 parkirnih mest), označenih z granitnimi kockami, ki nakazujejo pravokotno parkiranje osebnih vozil. Na območju parkirišč se je izvedla tudi nova asfaltna preplastitev obstoječe lokalne ceste in seveda ureditev muld za odvodnjavanje.

Nove pridobitve bodo zagotovo veseli tako obiskovalci izvira Soče kot tudi širšega območja ob njem. Parkiranje v občutljivem naravnem območju bo tako v naslednjem obdobju urejeno in nadzorovano, in sicer v številu urejenih parkirišč.

Vrednost del z vključenim DDV  znaša skupaj skoraj 73.000,00€, Občina Bovec pa je sredstva pridobila iz 11. člena Zakona o TNP.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC