Občina Bovec je med številni drugimi investicijami znotraj Triglavskega parka financirala tudi obnovo prepusta v Lepeni, za izvedbo del pa je bilo izbrano podjetje »ZLATE GRADNJA d.o.o.«

Dela so bila izvedena kot vzdrževalna dela v javno korist, vrednost del pa je skupaj z DDV presegla 41.000,00 €. Občina Bovec je kot investitor sredstva pridobila iz 11. člena Zakona o TNP.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC