Rekonstrukcija lokalne ceste Soča – Lepena pri Velikih koritih poteka v skladu s predvideno časovnico. Investicija Občine Bovec, ki ob rekonstrukciji ceste zajema tudi ureditev parkirišč in zaščitnih ograj, je dvoletna, Občina Bovec pa bo za izvedbo namenila skoraj milijon evrov.

Dela izvaja na razpisu izbran izvajalec Kolektor CPG d.o.o., nadzor pa STIG 8 projektiranje in nadzor, Igor Stergar s.p.. Nad cesto je bilo najprej treba odstraniti drevesa skupaj s panji, izvesti izkope zaradi širitve in ureditve odvodnjavanja, širitev pa se zato v večji meri izvaja s kamnito zložbo. Pomemben del kamnitih zložb je že izvedenih, trenutno pa je v izvedbi gradnja kamnitih zložb do mostu čez Velika korita Soče.

Kamnite zložbe se lepo vklapljajo v okolje, saj ohranjajo videz krajevno značilnih suhozidnih zložb in so površinsko zvedene iz obdelanih kamnov, vgrajenih brez vidnega betona na površini, z globokimi fugami.

Proračunska sredstva, ki jih Občina Bovec namenja za investicijo, so bila pridobljena iz 11. Člena Zakona o TNP. Letos bo izvajalec izvedel dela v vrednosti okoli 314.000,00 €, preostanek pa v letu 2022.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC