Danes, 20. 10., so na relaciji Soča – Vrsnik – Vas na skali začeli z asfaltiranjem cestnega odseka v skupni dolžini okoli 2200m. Predhodno so izdelali novo voziščno konstrukcijo (hladna reciklaža), uredili robne elemente vozišča, priključke, izogibališča in odvodnjavanje.

Dela v celosti izvaja na javnem razpisu izbran izvajalec KOLEKTOR CPG d.o.o., investitor Občina Bovec pa za investicijo namenja skoraj pol milijona evrov, pridobljenih po 11. členu Zakona o TNP.  Asfaltiranje omenjene ceste bo, seveda odvisno od vremenskih razmer, predvidoma zaključeno do konca prihodnjega tedna.

pripravil: MILAN ŠTULC

foto: DARJO BERRA