V četrtek, 7. oktobra 2021, je v Bovcu potekalo drugo srečanje partnerjev pobude za prenos dobre prakse. Občina Bovec je namreč v mesecu maju  s podpisom partnerske pogodbe postala eden od sedmih partnerjev v projektu prenosa dobre prakse Občine Idrija  MESTNA DNEVNA SOBA po evropskem programu URBACT pod okriljem IPoP – Inštituta za politike prostora. Za lokalno koordinatorko je Občina imenovala Natašo Bartol.

V uvodu tokratnega srečanja je udeležence nagovoril in pozdravil župan Občine Bovec Valter Mlekuž, srečanja pa se je udeležila tudi Jožica Kavs, strokovna sodelavka za družbene dejavnosti pri Občini Bovec. Udeleženci so nato najprej pregledali delo, predvsem pa uspehe in izzive preteklih mesecev.

»Izzivov ni malo. Največji, s katerimi se partnerji srečujemo, so vključevanje in privabljanje lokalnega prebivalstva in promocija NVO platforme ter pridobivanje ustreznih prostorov. Medtem smo partnerji ponosni na vzpostavljene lokalne skupine, pridobitev močne politične podpore in sodelovanje z zainteresiranimi deležniki,« so organizatorji zapisali v izjavi za javnost.

Strokovnjakinja Tina Lisac je predstavila študijo prenosljivosti in merila, na podlagi katerih so bile podane ocene možnosti prenosa dobre prakse v posamezna partnerska mesta. Študija prenosljivosti je temeljni dokument, na podlagi katerega bodo partnerji oblikovali svoje načrte prenosa in je nastala v tesnem sodelovanju s partnerji. V obliki delavnic v različnih formatih so udeleženci pripravljali izhodišča za načrt prenosa, razpravljali o različnih pristopih in načinih pridobivanja mnenj lokalnega prebivalstva in analizirali različne anketne vprašalnike. Tako so partnerji že dobro opremljeni za naslednje korake.

»Do januarja 2022 naj bi namreč pripravili načrte prenosa in jih začeli čez leto 2022 tudi izvajati. Udeleženci so imeli veliko priložnosti primerjati svoja izhodišča in stanje ter izmenjati mnenja in ideje, med srečanjem pa se je razvila zanimiva razprava. Predstavnikom Občine Bovec se zahvaljujemo za gostoljubje in pomoč pri organizaciji srečanja,« je povedala Petra Očkerl, vodja projektov IPoP.  

Delovnemu dopoldnevu je sledilo kosilo. Popoldne pa so namenili ogledu dobrih praks v Bovcu. Ogledali so si trgovino z izdelki lokalnih rokodelcev Od ovce do izdelka, prostore namenjene društvom ter popolnoma nov gasilski dom s telovadnico in prostori za druženje v Srpenici.

Pripravil: MILAN ŠTULC

Foto: Tine Mažgon in Nataša Bartol