Direkcija RS za infrastrukturo bo predvidoma v začetku oktobra pristopila k sanaciji brežin na državni cesti R1-203, odsek 1002 Predel – Bovec, ožina pri trdnjavi Kluže. Dela bo izvajal konzorcij, v katerem je vodilni partner Kolektor CPG d.o.o. , ki skrbi za zapore ceste in vodi projekt, izvajalci na brežini pa so Kaskader d.o.o. , EHO Projekt d.o.o. in Bakti s.p. . V času izvedbe del bodo na tem odseku popolne zapore ceste.

Z Direkcije RS za infrastrukturo so Občino Bovec obvestili, da je sklopu del predvidena namestitev 11 podajno lovilnih sistemov v skupni dolžini 407 m, dve podajno lovilni ograji v erozijskih grapah, namestitev zaščitnih mrež v skupni kvadraturi 3000 m². Zaščitni ukrepi bodo izvedeni v 3 linijah.

V času izvajanja del od  1.10.2021 do 23.12.2021  bo vzpostavljena  popolna zapora ceste, in sicer od ponedeljka do petka po naslednjem urniku:

– od 7.30 do 11.30
– od 12.00 do 14.30 in
– od 16.00 do 18.00.

V vmesnem času ter ob sobotah in nedeljah bo cesta polovično zaprta. Promet bo potekal izmenično enosmerno, urejen s pomočjo prometno odvisnih semaforjev. V času popolne zapore državne ceste  bo omogočen dostop za intervencijska vozila na nujni vožnji.

V času nastopa zimskih razmer bo izvajalec prekinil z izvajanjem del in z njimi nadaljeval v spomladanskem času oziroma ko bodo vremenske razmere to dopuščale. V času prekinitve del bo promet sproščen.

 – OBVESTILO DIREKCIJE RS ZA INFRASTRUKTURO

Pripravil in foto: MILAN ŠTULC