Včeraj so v sklopu obiska Vlade RS na severnoprimorskem bovško obiskali predstavniki MORS z ministrom Matejem Toninom na čelu. Najprej je v Bovec prispel državni sekretar na MORS mag. Janez Žakelj z ekipo in se seznanil z nekaterimi ključnimi odprtimi problemi, ki zahtevajo čimprejšnje rešitve.

Delegacijo je sprejel župan Občine Bovec Valter Mlekuž, v mali dvorani Stergulčeve hiše pa je skupaj s sodelavci in predstavniki enot zaščite in reševanja predstavil štiri najpomembnejše aktivnosti, ki bi morale biti čim prej urejene. Pogovorov so se ob županu Občine Bovec udeležili še poveljnik OŠ CZ Bovec Edi Melinc, poveljnik Gasilske zveze Bovec Uroš Kemper, poveljnik PGD Bovec Davor Gašperčič, vodja posebne enote PGD Bovec za gašenje v visokogorju GAMSI Miro Bozja, komandir PP Bovec Damjan Žagar, direktor sektorja za distribucijsko omrežje Elektro Primorska Radko Carli  in direktor Aviofan Damijan Cehnar.

Kot najpomembnejše je Mlekuž izpostavil dokončno ureditev za začetek obratovanja črpališča za gorivo na Letališču Bovec, pomembnost tega pa je podrobneje predstavil še upravljavec letališča Damijan Cehnar. Kot drugo pomembno točko so obravnavali ureditev elektrifikacije alarmnega sistema na plazu Stožje, ki bo istočasno pomenilo ureditev zadev za napajanje sistema za upravljanje cestnega prometa na Mangartsko sedlo in planine Mangartsko sedlo. Projekt je predstavil direktor sektorja za distribucijsko omrežje Elektro Primorska Radko Carli, ki je za izvedbo na podlagi izdelanega elaborata predvidel okoli 220.000,00€ potrebnih sredstev. V nadaljevanju je vodja posebne gasilske enote za gašenje v visokogorju GAMSI Miro Bozja predstavil neurejen status te enote, ki je trenutna edina tako elitno usposobljena enota v Sloveniji in bi si zaslužila ureditve statusa kot enote za posredovanje povsod v Sloveniji. Doslej so njihove pobude ostale le pri obljubah predhodnikov na MORS, zato pričakuje, da se to vprašanje končno dokončno reši. Za zaključek je poveljnik PGD Bovec Davor Gašperčič predstavil še problematiko prvih posredovalcev ob prometnih in drugih nesrečah, saj je PGD Bovec edino društvo, ki ima v svojem voznem parku tudi zdravstveno reševalno vozilo, s katerim pa kot prvi posredovalci ne morejo izvesti nobenega prevoza, če seveda tako v izjemnih primerih ne odloči na nesreči prisotne zdravnik. Končnih odgovorov na tem sestanku še ni bilo, večino pa jih bodo na MORS pripravili v naslednjih dneh. Po dobri uri trajajočih predstavitev so se vsi premaknili na Letališče Bovec, kjer so pričakali ministra za obrambo Mateja Tonina, ta pa je že takoj potem, ko je pozdravil vsakega posebej,  postregel s svežo informacijo, da je ravno včeraj podpisal pogodbo o sofinanciranju črpališča za gorivo na Letališču Bovec in s tem zelo razveselil vse prisotne. Minister Tonin se je seznanil z vsemi podrobnostmi v zvezi z delovanjem črpališča in tudi letališča, predvsem pa bo novost, za katero je občina za posodobitev namenila dodatnih nekaj nad 300.000,00€, služila tudi za oskrbo z gorivom tako vojaških kot policijskih helikopterjev med opravljanjem nalog zaščite in reševanja v bližnji okolici. Minister Tonin si je ogledal še gasilski dom in vsa vozila njihovega avtoparka, spregovorili pa so tudi o težavah, ki jih gospodarskim družbam predstavlja gasilčeva zapustitev delovnega mesta zaradi udeležbe pri različnih reševalnih akcijah in požarih.

Za konec je novinarjem tudi v imenu ministra Tonina izjavo podal državni sekretar na MORS mag. Janez Žakelj in med drugim poudaril:

»Seveda je dobro priti neposredno v kraj, da postanejo zadeve še bolj jasne. Glede elektrifikacije na plazišču smo se dogovorili, da se v roku enega meseca sestanemo, da dogovorimo štiripartitno pogodbo o financiranju projekta, jo deležniki podpišemo in nato lahko zelo hitro izvedemo načrtovano elektrifikacijo. Druga zadeva je specifika gašenja v visokogorju, kar izvaja enota GAMSI, pri čemer smo se po predstavitvi dogovorili, da se sami najprej dokončno pogovorijo z Gasilsko zvezo Slovenije, sama Uprava RS za  reševanje in MORS pa bosta pri teh pogovorih tvorno sodelovala.  Glede črpališča za gorivo na Letališču Bovec, ki smo si ga skupaj z ministrom Matejem Toninom tudi ogledali, pa lahko potrdim, da je minister s strani MORS dane s pogodbo podpisal, tako da bo lahko tudi po izteku začasnega dovoljenja črpališče lahko to polno delovalo. Glede prvih posredovalcev, pa bo treba zadeve dogovarjati na Ministrstvu za zdravje, problematiko pa je treba predstaviti ministru za zdravje, ki bo v sklopu vladnega obiska tudi obiskal Bovec. Mi bomo pri tem skušali pomagati za dosego čim bolj optimalnih zaključkov.«

Župan Občine Bovec Valter Mlekuž je bil s potekom obiska zelo zadovoljen, predvsem pa vesel, da je še pred ministrovim obiskom v Stergulčevi hiši potekal tako intenziven operativni sestanek z ugodnimi dogovori za vse vpletene. Še posebej ga je razveselila novica, da je minister že podpisal pogodbo o sofinanciranju delovanja črpališča:

»Občina Bovec je lastnica celotnega letališča, stroški pa so kar veliki. Dosegli smo dogovor z MORS in Ministrstvom za notranje zadeve, da si bomo te stroške delili, saj vemo, da je letališče s črpališčem bistvenega pomena za nemoteno delovanje zrakoplovov nesrečah. Tudi z vsemi drugimi zaključki sem zadovoljen, še posebej pri ureditvi elektrifikacije plazu Stožje, kjer je bila elektrifikacij izvedena intervencijsko in na hitro, po več kot dvajset letih pa je čas, da to fizično in sistemsko uredimo na sodoben način. Zagotovo pa je bila predstavitev gasilskega dela državnemu sekretarju in ministru izjemnega pomena, saj si naši gasilci ob številnih posredovanjih tako pri požarih v dolini in v visokogorju kot tudi prometu in ob drugih naravnih nesrečah, ki jih na Bovškem ni malo, res zaslužijo vse pohvale,« je včerajšnje dogajanje zaokrožil župan Valter Mlekuž.

Minister Matej Tonin se je želel bovškim gasilcem za njihovo požrtvovalno in uspešno delo zahvaliti na poseben način, zato je poveljniku Gasilske zveze Bovec Urošu Kemperju ob tej priložnosti predal zahvalo ministra za obrambo Mateja Tonina.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC