Občina Bovec je pristopila k ureditvi parka in postavitvi novih otroških igral ob centralnem bovškem parkirišču oziroma za centralnim avtobusnim postajališčem, za investicijo pa namenja skoraj 50.000,00€. Dela je Občina Bovec zaupala Komunali Tolmin.

Doslej so že uredili tlakovane podstavke in postavili nove klopce ter dva kompleta z mizama, ki v senci dreves ponujajo miren kotiček za prebiranje knjig ali zgolj dodaten prostor za čakanje na avtobus. Seveda so na tem mestu postavljeni tudi novi koši za smeti. Vsa dela bodo zaključena, ko bodo odstranjena obstoječa in postavljena nova otroška igrala. Dobavitelj igral z dobavo nekoliko zamuja, obljublja pa, da bodo ta predvidoma postavljena do konca septembra.

Ko bo investicija zaključena, bo ob samem centru Bovca domačinom in turistom na voljo še en prijeten kotiček za posedanje in druženje v senci dreves, ki bodo kmalu dobila tudi družbo novih drevesc, ki bodo z leti zamenjala obstoječe in bodo na tem mestu vedno zagotavljala globoko senco.

Klopce in mize ob marketu pa stojijo na privatni parceli in niso last Občine Bovec, zato Občina tam tudi nima pristojnosti. Upamo pa, da bo tudi tam lastnik poskrbel za posodobitev obstoječe, lahko rečemo tudi dotrajane parkovne infrastrukture, saj zanemarjeno okolje nikomur ni v korist.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC