V mali sejni sobi Stergulčeve hiše so se danes sestali predstavniki Družbe za razvoj infrastrukture (DRI), investitorja Občine Bovec, izvajalca in podizvajalcev, nadzora, KS Log pod Mangartom, policije in nekaterih intervencijskih služb na Bovškem. Na operativnem sestanku so se dogovarjali o možnih terminih izvajanja popolne zapore na državni cesti Bovec-Predel na odseku pred trdnjavo Kluže.

Kot so povedali predstavniki DRI, bodo prvo fazo del, podizvajalec je v tej fazi Kaskader d.o.o., predvidoma začeli izvajati 1. oktobra letos, gre pa predvsem za čiščenje območja in za postavitev zaščitnih mrež po celostni steni nad cestiščem. Dela bodo predvidoma trajala tri mesece. V tem času bodo med tednom na omenjenem odseku nujne popolne zapore ceste, o terminih zapor pa bo izvajalec Kolektor  CPG d.o.o. v sodelovanju z Občino Bovec pravočasno obvestil vsa gospodinjstva na Bovškem. Danes so se dogovarjali tudi o sistemu zagotavljanja prevoznosti za intervencijska vozila, vsi pa so se strinjali, da je treba izkoristiti čim večji del dneva, da bi morda lahko prvo fazo zaključili še prej kot v treh mesecih, če bodo le vremenske razmere to dovoljevale.

Župan Občine Bovec Valter Mlekuž je izrazil zadovoljstvo, da je država le pristopila k temu nujnemu , že nekaj časa načrtovanemu posegu in da so vsi sodelujoči našli tudi skupni jezik, kako na tako zahtevnem območju izvajati dela, upoštevajoč potrebe lokalnega prebivalstva.

Zdaj bo na podlagi današnjih dogovorov pripravljen elaborat, ki bo natančno določal tudi termine popolnih zapor, na podlagi tega pa bomo skupaj obveščali tudi širšo javnost.

Zapisal in foto: MILANŠTULC