V času trajanja Poletne šole v Bovcu udeležencem tudi Občina Bovec pripravi poseben dan, v prejšnjih letih z različnimi izleti za spoznavanje Bovškega in okolice, ob tem pa jih že vsa leta pozdravi tudi župan Občine Bovec. Tudi letos se jim je župan Valter Mlekuž zahvalil za številno udeležbo, kljub temu da je bilo minulo leto zelo težko in do zadnjega trenutka ni bilo znano, ali bo Poletna šola Bovec sploh izvedljiva.

Letos je v organizaciji Občine Bovec in izvedbi Kulturnega doma Bovec tako imenovan dan Občine Bovec izgledal nekoliko drugače. Da bi bili čim več v naravi in torej na prostem, so se tokrat udeleženci Poletne šole sprehodili po Bovcu in do trdnjave Kluže, kjer so si lahko ogledali samo trdnjavo, na dvorišču trdnjave pa so uživali v pogostitvi z domačo hrano, pri čemer seveda ni smela manjkati porcija čomp in skute. Vsi so bili nad dogajanjem zelo navdušeni.

Včeraj je župan Občine Bovec Valter Mlekuž udeležence pozdravil v družbi sodelavke Romine Bradaškja in izrazil veliko zadovoljstvo, da se tradicija Poletne šole v Bovcu oteženim razmeram navkljub nadaljuje. Spomnil je tudi na to, da je Poletna šola leta 2011 prejela priznanje Občine Bovec:

»To pomeni, da smo zelo ponosni in veseli, da prihajate v naše kraje. Marsikdo od udeležencev Poletne šole Bovec se rad vrača v naše kraje. Zelo sem vesel, da ste udeleženci tako mladi ljudje in pri nas pridobivate nova znanja in spoznanja. Ob tem, da se učite drugih jezikov, spoznavate tudi našo kulturo in kulturno dediščino, katere delček odnesete s seboj v vaše kraje. Verjamem, da se boste še kdaj vrnili k nam. Prihodnje leto bo v Bovcu zagotovo spet potekala Poletna šola, za katero upam, da jo bomo skupaj organizirali še veliko let,« je poudaril Mlekuž.

Občini Bovec in županu Valterju Mlekužu sta se včeraj iskreno zahvalila za sodelovanje in podporo direktor Poletne šole Bovec univ.prof.dr. Luca Melchior in  mag. Andrea Wernig, ki ob drugih profesorjih in slavistih sooblikuje dogajanje tako znotraj šolskega programa kot tudi spremljajočih aktivnosti. Zagotovila sta, da se zagotovo nameravajo v Bovec še vrniti, za zadnji pozdrav pa sta župana povabila ob zaključku letošnje Poletne šole Bovec.

Na tradicionalni mednarodni Poletni šoli Bovec, ki poteka od 18. julija do 1. avgusta 2021, v dopoldanskem času potekajo jezikovni tečaji slovenskega, nemškega, hrvaškega, italijanskega in furlanskega jezika, v popoldanskem času pa se odvijajo tematske delavnice. Udeležuje se je 35 študentov in štirje udeleženci z Bovškega ter profesorji. Med letošnjimi udeleženci sta bili tudi uslužbenki Občine Bovec Romina Bradaškja in Marjeta Kavčič, ki sta na Poletni šoli nadgrajevali znanje italijanskega jezika.

Tema letošnje poletne šole je: Deljeni spomin – kulture spominjanja/  Geteilte Erinnerung – Erinnerungskulturen / Memoria (con)divisa – Culture della memoria / Memorie (con)dividude – Culturis de memorie/ Podijeljeno sjećanje – kulture sjećanja.

Kot že vsa leta doslej, Občina Bovec za izvedbo Poletne šole v Bovcu zagotavlja prostore Kulturnega doma Bovec, Stergulčeve hiše in Osnovne šole Bovec.

 

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC