Občina Bovec je prejela dopis Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko o podpri projektu oziroma se odobri finančni prispevek iz Evropskega sklada za regionalni razvoj kot prispevek Evropske Unije in pripadajoči nacionalni prispevek kot prispevek Republike Slovenije za operacijo »DRR Bovec -Čezsoča«.

Pri ocenjevanju projektnega predloga je bilo ugotovljeno, da predmetna operacija izpolnjuje splošne in dodatne pogoje povabila DRR ter merila za uvrščanje regijskih projektov v dogovor. V okviru projekta je predvidena ureditev regionalne kolesarske povezave od Bovca do Čezsoče.

Skupna dolžina predvidene trase je 2.53 km, od tega se bo zgradilo 1,22 km novih ločenih kolesarskih površin. Trasa je razdeljena na 3 pododseke:

  1. pododsek Trg- Bovec »obvoznica«(v km 1,903) (po vozišču),
  2. pododsek Bovec »obvoznica«-Žaga od km 1,903 do km 2,115 (kolesarska steza),
  3. pododsek Bovec »obvoznica« (v km 2,115)-Čezsoča (deloma kolesarska steza, deloma po vozišču).

Skupni stroški operacije znašajo 1.913.859,07 EUR, skupni upravičeni stroški pa znašajo 1.520.576,04 EUR.

Prispevek na programskem območju Zahodna Slovenija znaša 1.520.576,04 EUR, in sicer s podporo  Evropske Unije 1.216.460,83EUR  (80%), od  tega  predvidoma 645.873,95 EUR v letu 2021 ter 570.586,88 EUR v letu 2022. Nacionalni  javni  prispevek iz državnega proračuna 304.115,21 EUR  (20%), od  tega predvidoma 161.468,49 EUR v letu 2021 ter 142.646,72 EUR v letu 2022.

Pripravil in foto: MILAN ŠTULC