NIJZ je z  dopisom obvestil tudi Občino Bovec o pojavu tularemije (zajčje mrzlice) v severnoprimorski regiji in z njim povezanim družinskim  izbruhom  tularemije, do katere je prišlo  verjetno  zaradi  uporabe  onesnažene  pitne  vode  iz  zasebnega vodovoda.

Na Bovškem je bilo že potrjenih nekaj primerov tako imenovane mišje mrzlice, zdaj pa tudi prvi primer tako imenovane zajčje mrzlice oziroma tularemije. Zato želimo obvestiti in opozoriti občane Občine Bovec na možnost prenosa te redke, vendar hude bolezni s pitno vodo in na pomen učinkovite priprave vode ter doslednega izvajanja notranjega nadzora na osnovah HACCP sistema za preprečevanje prenosa tularemije s pitno vodo.

Tularemija  je  nalezljiva  bolezen,  ki  jo  povzroča  zelo  odporna,  nesporogena  bakterija  Francisella tularensis  (F. tularensis). V okolju lahko preživi več mesecev v zemlji, rastlinah in vodi, kar predstavlja vir okužbe za živali in človeka. Tularemija je zoonoza (nalezljiva bolezen živali, ki se lahko prenaša na človeka). Prenos s človeka na človeka ni dokazan. Epidemiološki rezervoar bakterije F. tularensis so zajci in klopi. Z bakterijo pa so lahko okužene tudi številne druge živali (predvsem glodavci). Človek se  lahko okuži na več načinov, najpogosteje s stikom z okuženo živo ali mrtvo živaljo ali ugrizom okuženega  klopa,  možen  pa  je  tudi  prenos  z  onesnaženo  pitno  vodo.  Najpogosteje so vir onesnažene pitne vode manjši vodovodi s pomanjkljivo ali neurejeno pripravo vode oziroma zasebni vodovodi, namenjeni lastni oskrbi s pitno vodo.

Letos pa je epidemiološka služba NIJZ OE Nova Gorica v mesecu juniju prejela več prijav te bolezni. Gre za primere obolenj pri osebah iz naselij: Trnovo (Nova Gorica), Podkraj, Višnje, Grahovo ob Bači, Zadlaz – Čadrg, Zadlaz – Žabče, Podbrdo, Hudajužna, Tolmin, Plužna.

Okužba  s  F.  tularensis  je  redka,  vendar  je  lahko  življenje  ogrožajoča,  smrtna.  Več o tularemiji lahko preberete v Pojav tularemije v severnoprimorski regij, Francisella tularensis v živilih in Dopis NIJZ upravljalcem vodovodov.

Pripravil: MILAN ŠTULC