Tako so se včeraj zvečer na seji Sveta zavoda Doma upokojencev Nova Gorica odločili svetniki zavoda in se strinjali, da bo vlogo upravljavca DOS Bovec prevzel novogoriški dom. Tako je Občina Bovec, v njenem imenu pa župan Valter Mlekuž, ob pomoči Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti uspešno zaključila tudi ta del zgodbe, ki pa je pogoj za vse nadaljnje aktivnosti za izgradnjo DOS Bovec.

Občina Bovec je potem, ko je pridobila vsa zemljišča, potrebna za izgradnjo DOS Bovec, že aprila pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje. A se je dogovarjanje z Domom upokojencev Podbrdo izkazalo za neplodno, saj je Svet omenjenega zavoda v nasprotju z vsemi pričakovanju zavrnil upravljanje DOS Bovec.

»Jaz vedno pravim, da mi ne vržemo puške v koruzo ob prvi težavi, ampak grebemo naprej, dokler ne najdemo rešitve. Si predstavljate, da bi zaradi nepripravljenosti Doma upokojencev Podbrdo padel projekt izgradnje DOS Bovec? Projekt, v katerega je Občina Bovec vložila že več kot pol milijona evrov lastnih sredstev in katerega realizacijo je država pripravljena sofinancirati? Zato sem toliko bolj vesel, da so se v Svetu DU Nova Gorica pravilno odločili, Občina pa bo kot vedno zagotovo stala za svojimi danimi obljubami. Pa še na nekaj kaže ta odločitev DU Nova Gorica. In sicer je to prvi kazalnik odličnega regijskega sodelovanja, ki gre v korist ustanovitvi Goriške regije,« zatrjuje župan Občine Bovec Valter Mlekuž.

Zato je župan Valter Mlekuž s sodelavko Jožico Kavs projekt izgradnje novega doma v Bovcu najprej predstavila na seji Sveta Doma upokojencev Nova Gorica prejšnji četrtek, člani sveta pa so nato na včerajšnji seji, ki se je je udeležil tudi predstavnik resornega ministrstva, soglašali s tem, da bo novogoriški dom prevzel upravljanje doma v Bovcu.

»Zdaj bomo v roku 30 dni podpisali tripartitno pismo o nameri med Občino Bovec, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je soinvestitor in Domom upokojencev Nova Gorica, ki bo kot pravna oseba nudila strokovne nasvete. To je prvi pogoj, drugi pa je podpis pogodbe med Občino Bovec in DU Nova Gorica, v okviru katere bi morebitne finančne težave prevzela Občina Bovec. Prav glede financ je bilo na seji sveta DU Nova Gorica izraženih največ pomislekov, določena vprašanja so se pojavljala tudi glede kadra,« je tudi za medije povedal predsednik Sveta Zavoda DU NG Egon Dolenc.

Župan Občine Bovec Valter Mlekuž se zaveda zahtevnosti projekta in tudi vseh izzivov, ki so zdaj pred Občino Bovec, a trdno verjame tudi v to, da s kadrom ne bo težav, še manj pa z interesom za nastanitev v novem DOS Bovec. Zato se je Občina Bovec tudi zavezala pridobiti ustrezen kader:

»Veliko bovškega kadra z ustrezno kvalifikacijo dela zdaj drugje in prepričan sem, da se bodo z veseljem vrnili v domači kraj in si delo zagotovili blizu svoje nastanitve. Odprtje DOS Bovec pomeni tudi najmanj 30, morda 40 delovnih mest, tudi z višjo in visoko izobrazbo. Predvsem pa bo pa bo vse čisto drugače za domačine, ki bodo lahko svojo starost preživljali v svojem domače okolju, nedaleč od svojih domov. Vse drugače bo tudi za svojce, saj je vožnja iz Trente v Podbrdo, da bi obiskali svojega domačega, ki se je iz takih ali drugačnih razlogov odločil za odhod v Dom, zagotovo prava muka, velik strošek in ne nazadnje pomeni tudi zelo veliko porabljenega časa, ki si ga ob rednih zaposlitvah le redko kdo lahko privošči, če sploh. Po drugi strani pa se pričakuje, da se bodo sprostila tudi nekatera stanovanja, kjer zdaj morda biva po ena starejša oseba, zaradi lažje odločitve za odhod v nov Dom blizu svojega doma, pa bodo ta sproščena stanovanja na voljo mladim potomcem,« se veseli župan Občine Bovec Valter Mlekuž, v zavedanju, da je tako presežena še zadnja ovira pred začetkom gradnje novega DOS Bovec.

Zapisal: MILAN ŠTULC