Turizem dolina Soče je skupaj s Turističnim društvom Čezsoča, ob pomoči Občine Bovec in župana Valterja Mlekuža, uredil staro zapuščeno pot od nogometnega igrišča v Čezsoči do bivšega strelišča v Čezsoči, kjer se pot ponovno priključi na občinsko cesto Čezsoča-most Boka.

Večji del POHODNIŠKO-KOLESARSKE POTI NARNIJA poteka po trasi, ki je bila urejena po vkopu novega kablovoda Kobarid- Bovec na tretjem odseku RP Bovec-Log Čezsoški, saj je bilo še red začetkom te investicije investitorja Elektra Primorske dogovorjeno, da izvajalec zgornjo plast utrdi in uredi za potrebe kolesarjev in pohodnikov, in sicer povsod tam, kjer ni potrebna ponovna zatravitev. Od mostu čez Sočo pri Čezsoči, ob nogometnem igrišču in naprej do točke, kjer se pot, ki dolgo časa ni bila v uporabi, združi s traso kablovoda, pa je bila pot prepuščena naravi. Zato so prej omenjeni v organizaciji Doline Soče pristopili h ureditvi.

»Obstoječa pot je bila res zelo zanemarjena, zato smo porabili ogromno energije in seveda tudi denarja, da smo jo uredili in naredili privlačno za pohodnike in kolesarje. Žal pa smo še pred uradnim zaključkom del opazili, da so po njej že začeli voziti avtomobili, mopedisti in zlasti štirikolesniki. Naj ob tej priliki zelo jasno zapišemo, da pot NI NAMENJENA njim! Na zgoraj omenjenem odseku na to opozarjata tudi postavljena prometna znaka, ki prepovedujeta vožnjo po tej poti, razen seveda s kolesi.

Posledično bo tam lahko potekal poostren nadzor tako občinskega redarstva kot tudi policije,« pa ob izraženem veselju, da je zdaj ta pot lično urejena, opozori direktor Javnega zavoda za Turizem Dolina Soče  Viljam Kvalić. Pozivu in opozorilu se pridružuje tudi Občina Bovec. Vsi tisti, ki bi želeli uživati na prodih reke Soče, lahko svoje avtomobile pustijo na parkirišču ob stari apnenici in pot ob reki nadaljujejo peš.

»Naprošamo tudi vse turistične ponudnike, da svoje goste ozaveščajo o varovanju narave, da bomo na ta način vsi skupaj pripomogli k temu, da celotno naše naravno okolje, v tem primeru izpostavljamo čezsoško  »Vrbulje«, ostane čim bolj nedotaknjeno,« pa Kvalić poziva k sodelovanju tudi vse turistične ponudnike Bovškega in se hkrati zahvaljuje za razumevanje in želi še naprej uspešno poletno sezono.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC