Od danes, 1. 6. 2021, je v Bovcu stalno prisotno Nujno reševalno vozilo (NRV) Zdravstvenega doma Tolmin z dvema reševalcema oziroma usposobljeno ekipo. Lani je bilo vozilo parkirano pri Domu zaščite in reševanja Bovec, v Gasilskem domu Bovec pa je reševalcema PGD Bovec dalo na brezplačno uporabo nujno potrebne prostore in vso potrebno logistično podporo, ki jo potrebujejo za nemoteno delovanje. Letos pa je NRV svoj prostor našlo pri Zdravstveni postaji Bovec.

Gre za ukrep, do katerega je prišlo v dogovarjanju Občine Bovec in ZD Tolmin, saj je še posebej v poletni sezoni stalna prisotnost NRV nujna. Vsekakor gre za pohvale vreden trud vodstva ZD Tolmin, da zagotovi čim hitrejšo odzivnost, še posebno v času epidemije SARS-CoV 2, ko je tudi delovanje reševalnih služb podvrženo izrednim razmeram in delovanju.

»Kot direktor Zdravstvenega doma Tolmin se dnevno soočam z veliko odgovornostjo do zdravja prebivalcev in hkrati tudi do zaposlenih. NRV bo na razpolago 24 ur dnevno, predvidoma do 31. avgusta, seveda pa v obsegu glede na zasedenost kadrov, zato se bomo sproti prilagajali situaciji,« je župana Občine Bovec Valterja Mlekuža obvestil direktor ZD Tolmin Gaudencio Lucas Triep, dr. med., spec. pnevmolog.

Župan Občine Bovec Valter Mlekuž je z hvaležno sprejel tudi letošnjo odločitev vodstva ZD Tolmin, predvsem zato, ker se na ta način nujne intervencijske zdravstvene storitve približujejo prebivalcem občine Bovec, v največji meri pa bo prisotnost NRV pravzaprav v korist ponesrečencev tako v prometu kot tudi ob raznih športnih aktivnostih, ki jih na Bovškem ne manjka.

»Zaradi epidemioloških razmer in posledično nezmožnosti potovanj zadnje leto sicer ni pravi kazalnik resničnih potreb po stalni prisotnosti NRV na Bovškem, prepričan pa sem, da lahko vendarle ocenimo, da že podatki o številu nujnih izvozov NRV in urgentnih posredovanj v lanskem letu kažejo na nujnost stalne prisotnosti NRV v Bovcu. Prav je, da to potrebo zazna tudi država in zagotovi sredstva za pokritje stroškov, ki jih zahteva stalna prisotnost NRV v Bovcu,« pa je povedal župan Občine Bovec Valter Mlekuž.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC