Dotrajano in na posameznih odsekih močno poškodovano staro brv pri zaselku Jablanca je bilo treba zaradi zagotavljanja varnosti že pred časom zapreti, začetek gradnje nadomestne brvi pa se je zavleklo zaradi zapletov pri pridobivanju soglasji lastnikov nekaterih ključnih parcel. Zdaj so dela stekla, izvaja pa jih na javnem razpisu izbran izvajalec RAFAEL d.o.o. Sevnica.

Obstoječo visečo brv so že odstranili, zgradili pa bodo novo nadomestno visečo brv čez reko Sočo pri zaselku Jablanca, ki bo soško-trentarskega tipa, pri čemer ostaja temeljenje na desnem bregu na mestu stare brvi, na levem bregu pa je vpetje izvedeno nekoliko gorvodno. Zaradi višinske razlike je treba izvesti dostopne stopnice. Vertikalne stranice temelja morajo biti izvedene kot zaščita brežine proti hudourniškim vodam.

Slabo vreme v zadnjih dneh in posledično zelo razmočen teren ne gre na roke izvajalcem, saj je dostop z gradbenimi stroji na nekaterih mestih nemogoč, a so dela vseeno v teku.

»Ta viseča brv je za pohodnike, pa tudi za domače sprehajalce izjemnega pomena, saj omogoča krožno pot od Bovca, skozi Vodenca, preko prve brvi reke Koritnice, čez atraktivno omenjeno visečo brv čez reko Sočo do zaselka Jablanca in nato do Čezsoče in ponovno v Bovec. Še bolj pomembna pa je za pohodnike po Soški poti in Alpe Adria trail, saj omogoča hojo po levem bregu Soče od Kršovca do Jablanc, čez omenjeno visečo brv in tisto čez koritnico v Vodenca ter naprej do Bovca. V proračunu Občine Bovec smo že pred enim letom zagotovili sredstva za gradnjo nove viseče brvi, vendar smo izgubili celo leto,  ker se je zapletlo pri pridobivanju soglasji lastnikov ključnih parcel. Zato investicije nismo mogli izvesti vse do danes, za kar mi je zelo žal. Ampak zdaj so dela v teku in kmalu bomo lahko spet hodili čez novo in varno visečo brv pri zaselku Jablanca,« ob začetku izvajanja investicije pove župan Občine Bovec Valter Mlekuž.

Investitor je Občina Bovec, pogodbena vrednost za izvedbo vseh del pa je skoraj 126.000,00€ (DDV vključen).

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC

 

 

POJASNILO:

V svoji zgornji izjavi, da se je pri gradnji nove viseče brvi pri zaselku Jablanca zapletlo pri pridobivanju soglasji lastnikov ključnih parcel, sem nehote prizadel lastnike parcel na levem bregu reke Soče, ki so soglasje podali takoj, ko smo zanj zaprosili. Hvaležen za njihovo sodelovanje se jim zato iskreno opravičujem. Težave pri pridobivanju soglasja je imela Občina Bovec na parcelah na desnem bregu reke Soče.