Župana Občin Bovec in Kranjska Gora, Valter Mlekuž in Jani Hrovat, sta z družbo NOMAGO d.o.o.  podpisala pogodbo o sofinanciranju avtobusnih prevozov na relaciji Bovec – Vršič – Kranjska Gora in obratno tudi v juniju in septembru.

Gre za opravljanje dodatnih prevozov od 05.06.2021 do 30.06.2021 ter od 01.09.2021 do 30.09.2021 na liniji »Bovec – Vršič – Kranjska Gora in nazaj po sledečih urnikih:

  • 09:30 Bovec – Vršič – Kranjska Gora
  • 11:30 Kranjska Gora – Vršič – Bovec
  • 15:30 Bovec – Vršič – Kranjska Gora
  • 17:30 Kranjska Gora – Vršič – Bovec

Zagotovo je sofinanciranje avtobusnih prevozov s strani Občin Bovec in Kranjska Gora bogat doprinos k dodatni turistični ponudbi, saj se zahvaljujoč tej odločitvi izvajanje prevozov letos ponovno začne že junija in bo trajalo do konca septembra.

»Ta odločitev je bila za naju pravzaprav logična, saj se je lansko leto izkazala za odlično potezo, ki so jo turisti znali zelo ceniti. Kljub zapletenim razmeram zaradi epidemioloških razmer je to dodatno ponudbo lani uporabilo zelo veliko število potnikov. Občini bosta sofinancirali morebitno razliko med realnimi stroški prevozov oziroma pričakovanim inkasom ter inkasom s prodanimi kartami. Menim, da je to še en dodaten doprinos obeh Občin h trajnostnemu razvoju turizma, saj z zmanjšanjem prometa z osebnimi vozili bistveno prispevamo k ohranjanju naravnega okolja v občutljivem območju, kakršno je Triglavski narodni park. V imenu obeh zato vabim vse, da izkoristite to priložnost tudi domačini,« župan Občine Bovec Valter Mlekuž  zadovoljno napoveduje začetek izvajanja prevozov že v soboto, 5. 6. 2021.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC