Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu RS.

Ukinjajo se kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju z Italijo in Avstrijo (na meji z Madžarsko ostajajo).

Odlok začne veljati v sredo, 28. aprila, in velja do vključno 9. maja 2021.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve: https://www.gov.si/novice/2021-04-26-205-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/

To v praksi pomeni, da bo na našem območju prehod mogoč tudi na mejnem prehodu Učja, na mejnih prehodih Predel, Robič in Rateče pa ne bo več kontrol in posebnega urnika, temveč bo prehod omogočen 24 ur dnevno.

POZOR! Za vstop v Italijo in tranzit preko italijanskega ozemlja veljajo nespremenjeni italijanski ukrepi!

pripravil: MILAN ŠTULC