Občina Bovec obvešča vse, ki z raznimi vozili protizakonito dostopajo na območje heliporta in v obratni smeri na glavno državno cesto, da je ta »črni« dostop sanirala nazaj v travnato površino in ob glavni cesti uredila nasip, ki preprečuje vožnjo z osebnimi in drugimi vozili.

Območje heliporta je jasno označeno z znaki prepovedanega prometa za vsa vozila, razen za intervencijska vozila ob intervencijah, zato vsakršen dostop z vozili pomeni kršitev cestnoprometnih predpisov in je zato tudi kaznivo. Ob zadnjem ogledu pristojnega inšpektorata smo bili tudi z njihove strani na to opozorjeni in pozvani k ureditvi zadeve. K temu smo pristopili nemudoma, saj bi bili v nasprotnem primeru prisiljeni zapreti heliport.

Zato prosimo in pozivamo vse, da spoštujete prometne znake in na območje heliporta ne dostopate z vozili in se preko dovoza na heliport ne vključujete v promet na glavno državno cesto. Ker smo že zaznali znake takih dostopov le nekaj metrov od prejšnjega črnega dovoza, želimo na to opozoriti tudi s tem obvestilom.

Če se bodo kršitve nadaljevale, bomo prisiljeni postaviti videonadzor, vendar smo prepričani, da skupaj premoremo toliko modrosti in spoštovanja, da to vendarle ne bo potrebno.

Foto: MILAN ŠTULC