V Bovcu smo v petek, 2. aprila, ko obeležujemo svetovni dan zavedanja o avtizmu, v znak širjenja zavedanja o avtizmu ter ozaveščanju družbe o razumevanju oseb z avtizmom in varovanju  njihovih človekovih pravic, tudi letos Stergulčevo hišo osvetlili v modro.

Med nami živi vse več otrok, mladostnikov in odraslih z avtizmom in njihovih družin, ki živijo zelo drugačno življenje, kot ga pozna večina prebivalcev. Družine, kjer ima nekdo od družinskih članov avtizem, imajo veliko skrbi, ki so povezane z zdravjem, vzgojo, izobraževanjem in zaposlitvijo tega družinskega člana. Veliko otrok, mladostnikov in tudi odraslih z avtizmom ter njihovih družinskih članov ima veliko stisk tudi zaradi tega, ker jih ožje in širše okolje ne prepozna kot pomoči potrebne, zato so pogosto spregledani in niso-vključeni v aktivno učenje, življenje in delo.

Letošnji 2. april je potekal v sloganu »I can learn, I can work« (»lahko se učim, lahko delam«) – to je slogan akcije, ki jo vodi mednarodno združenje Autism Europe, katerega članica je tudi Zveza nevladnih organizacij za avtizem Slovenije.

»Želimo si, da bi imeli tudi v Sloveniji, tako kot v večini držav EU,otroci in mladostniki z avtizmom enake možnosti za izobraževanje, saj so jim še vedno kršene pravice do izobraževanja pod enakimi pogoji, kot jih imajo njihovi vrstniki brez avtizma. Zato si že več let prizadevamo, da bi se spremenil 10. člen Zakona v usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki bi tem  otrokom  in  mladostnikom zagotovil pravico do stalnega spremljevalca, kadar  in če ga potrebujejo. Prav tako si želimo, da med nami ne bi živeli brezposelni mladi in odrasli z avtizmom, ki imajo poleg primanjkljajev tudi dobro razvite specifične spretnosti in znanja, ki jih delodajalci žal pogosto še ne prepoznajo kot prednosti,« poudarjajo v sporočilu za javnost pri Zvezi nevladnih organizacij za avtizem Slovenije.

V Sloveniji »Zasveti v modrem« postaja že tradicionalni dogodek, saj se vsako leto odzove vedno več Občin, Občina Bovec pa se je akciji pridružila že ob prvem povabilu k sodelovanju.

pripravil: MILAN ŠTULC

foto: IRIS STRES