Mejni prehod Predel bo od ponedeljka, 8. 3. 2021, na slovenski strani meje odprt le med 6. in 9. uro ter med 15. in 18. uro, ob nedeljah in praznikih pa bo zaprt. Tako je sporočilo na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 6. marca, uporabljati se začne 8. marca, nekatere določbe (pet izjem za vstop v državo s predložitvijo negativnega izvida testa, ki ni starejši od sedem dni) pa se začnejo uporabljati 15. marca. 15. marec 2021 je tudi zadnji dan veljavnosti odloka.

Kontrolne točke na cestnih povezavah na notranjih mejah se delijo na dve kategoriji:

  • kontrolne točke kategorije A, na katerih je dovoljen prestop meje vsakomur in obratujejo neprekinjeno,
  • kontrolne točke kategorije B, na katerih je dovoljen prestop meje le osebam, ki uveljavljajo eno od izjem iz 10. člena odloka. Na teh kontrolnih točkah je dovoljen prestop meje tudi državljanom Slovenije, državljanom sosednje države (Italija, Avstrija, Madžarska) ter državljanom drugih držav članic Evropske unije ali schengenskega območja. Pogoj je, da imajo prebivališče v Sloveniji v občini, ki meji na sosednjo državo ali v administrativnih enotah sosednje države (pokrajina v Italiji, zvezna dežela v Avstriji, statistična regija na Madžarskem), ki mejijo na Slovenijo.

MEJNI PREHOD PREDEL SPADA MED KONTROLNE TOČKE KATEGORIJE B. OD PONEDELJKA, 8. 3. 2021, BO ODPRT OD 6.00 DO 9.00 in od 15.00 do 18.00. OB NEDELJAH IN PRAZNIKIH ZAPRT!

MEJNI PREHOD ROBIČ SPADA MED KONTROLNE TOČKE KATEGORIJE B. OD PONEDELJKA, 8. 3. 2021, BO ODPRT MED 5. IN 23. URO, OB NEDELJAH IN PRAZNIKIH ZAPRT.

Prestop državne meje izven kontrolnih točk kategorije A in kategorije B je dovoljen samo državljanom Slovenije, državljanom sosednje države (Italija, Avstrija, Madžarska) ter državljanom drugih držav članic Evropske unije ali schengenskega območja. Pogoj je, da imajo prebivališče v Sloveniji v občini, ki meji na sosednjo državo ali v administrativnih enotah sosednje države (pokrajina v Italiji, zvezna dežela v Avstriji, statistična regija na Madžarskem), ki mejijo na Slovenijo.

POGOJ ZA PRESTOP MEJE JE NE GLEDE NA ČAS IN KRAJ PRESTOPA MEJE IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA VSTOP V DRŽAVO PO TEM ODLOKU.

Za vstop v Italijo ali tranzit Predel-Rateče je potrebno zaradi zahtev Italije izpolniti samoizjavo  in tabelo v italijanščini, tabelo pa poslati na naslov v Gorici. VSA NAVODILA IN OBRAZCI SO OBJAVLJENI TUKAJ

Pripravil: MILAN ŠTULC

Foto: Arhiv PP Bovec zapora marec 2020