V mali dvorani Kulturnega doma Bovec je bil danes prvi sestanek organizacijskega odbora za pripravo slovesnosti ob dnevu državnosti, ki bo letos, ob okrogli 30. obletnici samostojne Slovenije, še posebej slavnostna. Slovesnost bo predvidoma v petek, 25. junija 2021, ob 19.00, v Bovcu.

Sestanka so se udeležili predstavniki Občine Bovec Milan Štulc, ki je v imenu Občine Bovec sestanek sklical in vodil ter Iris Stres in Robert Kokošin, Občin Kobarid in Tolmin Nataša Hvala Ivančič in Špela Kranjc, OZVVS Gornje Posočje Iztok Uršič in Silvo Hrovat  ter Društva veteranov Sever Severne Primorske-pododbor Tolmin, Kobarid in Bovec Alojz Mohar.

Že v uvodu so se vsi strinjali, da bo celotna organiziranost odvisna od epidemiološke slike v času predvidene prireditve, vendar je treba, v upanju na ugodne razmere, kljub vsemu slovesnost načrtovati na način, da bi jo lahko izvedli v vsakem primeru. Organizacijsko bo potekalo po že ustaljenem ključu priprave in sofinanciranja prej naštetih Občin in veteranskih organizacij, samo prireditev pa bo izvedel Kulturni dom Bovec pod vodstvom Iris Stres in Roberta Kokošina.

Na današnjem sestanku je bil dogovorjeno, da je prva opcija izvedba slovesnosti na prostem, in sicer na bovškem trgu, v primeru slabega vremena pa v veliki dvorani Ite Rine Kulturnega doma Bovec. Sam program prireditve bo dorečen v prihodnjem obdobju, zadnja odločitev pa bo sprejeta takrat, ko bo več znanega tudi glede epidemiološkega stanja in bodo poznani ukrepi Vlade RS in priporočila NIJZ v času priprave in izvedbe prireditve.

Vse Občine smo februarja prejele tudi pisno spodbudo Generalnega sekretariata Vlade RS za pripravo slovesnosti z željo, da jih obvestimo o tem, ali smo tudi v naših občinah morebiti načrtovali kakšne dogodke oziroma aktivnosti za počastitev tridesete obletnice nastanka samostojne države. Ta pohvalni pristop razumemo tudi kot ponujeno roko za pomoč pri organizaciji, zato je Občina Bovec v imenu vseh treh Občin Zgornjega Posočja Generalnemu sekretariatu Vlade RS že sporočila, da pri nas izmenjaje po treh občinah že vrsto let vsako leto obeležimo dan državnosti, ker smo vse tri omenjene Občine po površini skupaj največje območje v Sloveniji in zaradi velike pomembnosti letošnje obeležitve dneva državnosti, pa pričakujemo ob okrogli obletnici tudi s strani države zagotovitev visokega predstavnika Vlade RS kot slavnostnega govornika. Naša želja je, da bi bil to predsednik Vlade RS gospod Janez Janša, želimo pa si tudi, da bi v sklopu naše slovesnosti lahko organizirali koncert Orkestra slovenske policije ali Orkestra Slovenske vojske.

Zapisal: MILAN ŠTULC

Foto: ROBERT KOKOŠIN