Zaradi zaostrenih pogojev za vstop v Italijo, dogovor med občinama Trbiž in Bovec ne zadostuje več in prej veljaven dvojezični obrazec ne zadostuje za tranzit Predel – Rateče čez italijansko ozemlje. Žal Občini zahtevanih ukrepov ne moreta ublažiti, saj to ni v pristojnosti Občin.

Za tranzit med Predelom in Ratečami je glede na dogovor med Občinama Trbiž in Bovec do nedavnega veljal dvojezični obrazec in potrdilo o nujnosti potovanja, po novem pa tudi to ne zadostuje več.

Za vstop v Italijo oziroma tranzit morate zadostiti TEM ZAHTEVAM

Ker so kazni za kršitev ukrepov v Italiji lahko zelo visoke, svetujemo vsem, ki bi se odločili za omenjeni tranzit, da dosledno upoštevate zahteve italijanske vlade.

Pripravil: MILAN ŠTULC