Današnji sestanek v veliki dvorani Ite Rine Kulturnega doma Bovec je potekal predvsem v luči predstavitev možnih pristopov k upravljanju prometnega režima na cesti na Mangartsko sedlo ter zbliževanj mnenj vseh deležnikov tega projekta.

V dvorani so bili prisotni župan Občine Bovec Valter Mlekuž s sodelavko Cecilijo Avsenik, direktor JZ TNP Janez Rakar s sodelavci Majdo Odar, ki je sestanek povezovala, Alešem Zdešarjem, Igorjem Zakotnikom in Markom Pretnarjem, Mangrt Razvojno zadrugo z.o.o sta zastopala direktor Branko Vidmar in Peter Mlekuž, PD Bovec pa Erik Cuder. Preko ZOOM-a so se povezali direktorica Uprave Občine Bovec Katarina Barbara Ostan, Andrej Rejec– DRI, Jana Laganis in Klavdij Bajc – Zavod RS za varstvo narave,  Jelena Hladnik – MOP in Igor Černuta– predsednik KS Log pod Mangartom.

Glavno izhodišče današnjih pogovorov je bilo, da je treba, glede na uvedeno omejitev prometa po cesti na Mangartsko sedlo, na vsak način omogočiti javni prevoz, za omejeno število vozil, ki bi jih spustili do parkirišča pred zaporo, pa omogočiti ustrezno število parkirnih mest in za ta pobirati parkirnino. Da to s finančnega vidika vseeno ni preprost projekt, so ugotavljali skorajda vsi, župan Občine Bovec Valter Mlekuž pa je že v uvodu poudaril, da je Občina Bovec na to opozarjala že ob odločitvi za uvedbo omejitev za vozila na tej cesti.

»Kakorkoli se bomo dogovarjali in se odločali mora biti to dolgoročna oziroma trajna rešitev tudi z vidika financiranja. Nikakor se ne sme zgoditi, in tega se najbolj bojim, da bi na koncu vsi stroški vzdrževanja in upravljanja padli na Občino Bovec. Zato moramo na začetku natančno doreči financiranje, saj se bojim, da bi bili v Mangrt razvojni zadrugi zaradi različnih vplivov potisnjeni ob zid in bi bili kot gospodarska družba prisiljeni odreagirati z odstopom od izvajanja projekta. Torej mora biti na začetku jasno, kdo bo kaj plačal,« je še nakazal edino možno pot za konstruktivno sodelovanje Občine Bovec v tej zgodbi.

Njegovemu mnenju se je pridružil tudi direktor Mangrt razvojne zadruge z.o.o., Branko Vidmar, ki ga pestijo enake skrbi:

»Naša razvojna zadruga je na tej cesti od leta 1995 in vseskozi smo skrbeli za pozitivno poslovanje in pozitivne učinke namenjali kot dodano vrednost za Log pod Mangartom. Ker poznamo način poslovanja, bo nujno potreben dvig cene, da bi lahko mogoče pokrili vse organizacijske in vzdrževalne  potrebe. To je pomembno, še posebej zaradi predvidenega razreza prihodkov. Opozarjam! Ne nas stisniti v kot! Mi tukaj živimo in mi skrbimo za našo dolino!«

Pravzaprav so se s povedanim strinjali vsi udeleženci sestanka, so se pa nakazale tudi namere, da bi morda lahko del projekta sofinancirali tudi iz 11. člena Zakona o TNP. Temu seveda upravičeno nasprotuje župan Občine Bovec Valter Mlekuž, saj so ta sredstva namenjena za investicije znotraj TNP, po njegovem ne morejo pa biti uporabljena za pokrivanje javnega prevoza na Mangartsko sedlo. Kot je dejal, je bila borba za dosego cilja, da se je 11. Člen Zakona o TNP končno začel izvajati, preveč težak, da bi zdaj ta sredstva črpali za take namene. Temu je pritrdila tudi Cecilija Avsenik iz službe Občine Bovec za gospodarstvo, saj trenutno veljavni 11. Člen Zakona o TNP črpanja sredstev  na ta način nikakor ne omogoča. Poudarila pa je tudi, da bi morala biti parkirnina za vozila, s katerimi bi  se vendarle želeli povzpeti do parkirišča pred zaporo pred podorom, tako visoka, da bi se raje odločali za organiziran javni prevoz.

Direktor JZ TNP Janez Rakar je v svojem izvajanju sicer podvomil o smiselnosti širitve urejenih parkirišč, če bo javni prevoz dobro deloval, vendar se Občina Bovec ne želi odpovedati možnosti ureditve in razširitvi trenutnega števila parkirišč. Tudi Igor Zakotnik, JZ TNP, je menja, da se ni smiselno vračati v čas pred že sprejetimi določenimi odločitvami, na podlagi katerih je že pripravljena tudi idejna zasnova. Ta predvideva ureditev parkirišč od zadnjega predora do zapore pred podorom, postavitev informacijske točke s sanitarijami in nadstreška na avtobusnem postajališču, pod katerim bi lahko potniki v slabem vremenu počakali na prihod minibusa.

Predstavnica MOP Jelena Hladnik je zagotovila, da so vse načrtovane aktivnosti mogoče, opozorila pa tudi na to, da je treba preveriti vse zahteve za izvedbo gradnje parkirišč in drugih načrtovanih posegov v okolje. Glede lastništev naj ne bi bilo težav, saj sta v glavnem lastnika zemljišč Občina Bovec in DRI.

V zaključevanju so se dogovorili za konstruktivni sestanek med deležniki v lokalni skupnosti, pri čemer je absolutno najbolj bistven in nepogrešljiv člen Mangrt razvojna zadruga z.o.o., na katerem bo skupaj z Občino Bovec in PD Bovec, glede na danes predstavljena izhodišča, dorekli vsa svoja pričakovanja in tudi zahteve.  Te naj bi na ponovnem sestanku v isti sestavi kot danes predstavili v prvih dneh marca, kar bi dovoljevalo še dovolj časa za izvedbo nekaterih aktivnosti do letošnje poletne sezone.

Vsi udeleženci so zelo pohvalili tudi brezhibno organizacijo današnjega sestanka s tehnične plati in se vodji tehnike KD Bovec Robertu Kokošinu javno zahvalili za izvedbo in vso pomoč.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC