Lions klub Kobarid Soča je od ustanovitve leta 1995 vseskozi sledil smernicam in načelom Lionizma. Ustanovni večer je potekal v Hotelu Alp, 11. novembra 1995, takrat pa je klub štel 18 članov.

Pobudnik za ustanovitev kluba je bil Robert Kavčič, ki je postal tudi prvi predsednik LK Soča Kobarid, boter pa Vasja Klavora. Takrat smo spadali pod avstrijski distrikt, saj Slovenija še ni imela svojega, ustanovnega večera pa se udeležil tudi takratni guverner distrikta. Od takrat smo delovali na številnih dobrodelnih področjih, z osnovnim poslanstvom pomoči slepim in slabovidnim osebam. Največji donaciji sta bili po plazu v Logu pod Mangartom, ko smo z drugimi slovenskimi Lions klubi in donatorji zbrali in KS Log pod Mangartom predali 4,2 mio SIT, leta 2006 smo za gradnjo Dializnega centra v Kobaridu zbrali 2,3 mio SIT. Naša prva donacija je bila namenjena VDC Tolmin. Z letnimi donacijami njim in otrokom s posebnimi potrebami letno omogočamo rehabilitacijo v naravi. Slepim in slabovidnim otrokom z našega območja smo kupili 6 povečal in jim omogočili šolanje v domačem okolju. Ob potresu v Posočju leta 1998 je preko našega kluba prihajala pomoč v materialu. Od leta 2008 do danes sodelujemo z MDSS Nova Gorica, ko smo na našo pobudo pilotno uvedli obiske starejših oslepelih in svetovanje na domu. Letno soorganiziramo in sofinanciramo likovne kolonije na prostem. Leta 2011 smo za poplavljene na postojnskem nabavili razvlaževalne aparate (6000,00€). Smo ustanovitelji in botrski klub LK Idrija. Leta 2015 smo obeležili 10. obletnico aktivnega sodelovanja v prvem italijansko-slovenskem odboru Lions klubov brez meja. V zadnjih petih letih delovanja kluba smo bili aktivni na številnih področjih, prav na pobude in v organizaciji našega kluba pa smo skupaj s soorganizatorji izvedli tudi nekaj inovativnih dobrodelnih aktivnosti. Od leta 2017 sofinanciramo tudi delovanje društva Spominčica, ki skrbi za ozaveščanje javnosti o demenci in tudi za različne dogodke in skrb za dementne osebe in pomoč njihovim svojcem. Leta 2018 je Lions klub Kobarid Soča aktivno sodeloval pri organizaciji dobrodelne glasbeno-nogometne prireditve, ŽIVIMO ŽIVLJENJE Z NASMEŠKOM, ki je presegla vsa pričakovanja, saj se je dogodka udeležilo več kot 1000 udeležencev. Zbrana sredstva preko 6.000,00€ so bila preko našega kluba LK Kobarid Soča v celoti namenjena Podružnični šoli za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami OŠ Tolmin, v kateri znanje in seveda osnovne življenjske veščine na svoj način pridobivajo otroci s posebnimi potrebami iz občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Za to šolo smo nekaj let poprej financirali tudi opremljanje senzorične sobe, za izvedbo rehabilitacijskega letovanja na morju pa smo letno namenjali po 1200 € za krite stroškov prevoza. Prav tako leta 2018, smo na pobudo člana LK Kobarid Soča organizirali prvi zaključek slikarske delavnice slepih in slabovidnih na Kaninu. Slikarski tabor, ki je bil vključen tudi v projekt Posoškega razvojnega centra oziroma v vseslovenski praznik učenja Teden Vseživljenjskega učenja, poimenovan OBČUTIM PODOBE NARAVE, je minil v izjemno dobrem vzdušju, z zaključkom v restavraciji Prestreljenik na smučišču Kanin, na nadmorski višini 2.220 metrov. To je bila skoraj zagotovo najvišja slikarska delavnica slepih in slabovidnih v Evropi, na kar smo še posebej ponosni. Leta 2018 smo se po večletnem sodelovanju v sklopu slavnostnega večera (Charter nighta) pobratili z LC Tolmezzo in s tem klubom vsako leto pripravljamo različna srečanja, v Bovcu pa tudi balinanje z dobrodelno noto. Naš član je navezal stike tudi z LK Tarčento in se redno udeležuje tudi nekaterih njihovih dogodkov. Z aktivnim čezmejnim delovanjem naš klub zagotovo bistveno pripomore k širitvi prijateljskih odnosov med narodi. Leto 2018 smo zapisali med rekordne po doniranih sredstvih, saj smo potrebnim namenili rekordnih več kot 11.000,00€. Vsa leta se aktivno vključujemo v vse-svetovno akcijo zbiranja odsluženih očal, ker je Bovško oddaljeno od prve Hofer trgovine, pa že od začetka akcije zbiranje očal organiziramo posebej tudi v enem izmed gostinskih lokalov v Bovcu. V zadnjem petletnem obdobju smo sodelovali tudi pri nabavi in postavitvi defibrilatorjev na najbolj kritičnih očkah, za ozaveščanje pa smo kot soorganizatorji skrbeli tudi s prikazi delovanja in uporabe defibrilatorjev. Tudi v zadnjih petih letih delovanja našega kluba smo redno pripravljali dobrodelne novoletne sejme, naše žene pa so v ta namen pripravile številne dobrote, in sodelovali tudi pri nekaterih drugih dobrodelnih prireditvah, tudi na svetolucijskem in božičnem sejmu na Mostu na Soči. Na dobrodelni stojnici smo v sodelovanju z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih zbirali sredstva za slepe in slabovidne.

Leta 2019 je med vsemi drugimi aktivnostmi LK Kobarid Soča, v sodelovanju z MDSS Nova Gorica in Javnim zavodom Sončni Kanin, izvedel in tudi sofinanciral prvo vse-slovensko druženje slepih in slabovidnih oseb na Kaninu, kar je bilo prvo tako množično druženje slepih in slabovidnih na 2200 metrih nadmorske višine. Seveda je za slepe in slabovidne osebe že sama vožnja z gondolo posebno doživetje, na njim prilagojen način pa so jih vodiči odpeljali tudi po delu naravoslovne učne poti, pri čemer so se najbolj pogumni pod vodstvom izkušenega člana GRS Bovec povzpeli na Sedlo na 2300m nadmorske višine. V istem letu smo kot že vsa leta poprej pripravili srečanje članov ob kulturnem prazniku, v sklopu tega pa tudi prijetno vodeno hojo po bovških stezicah. Lepo število članov našega kluba se je udeležilo tudi 102. mednarodne konvencije Lions klubov v Milanu. Še nikoli namreč ni bila konvencija tako blizu našim krajem, to pa je bila tudi odlična priložnost za doživetje pravega utripa mednarodne konvencije in edinstvena priložnost za nova poznanstva, spoznavanje novih klubov in njihovih projektov. Tudi leto 2019 smo slovesno zaključili s slavnostnim večerom v Hotelu Mangart, na katerem smo, tako kot na vseh prejšnjih, zbrali lepo vsoto sredstev za pomoč potrebnim.

V letu 2020 slavi naš klub 25 let delovanja, zato smo načrtovali številne dogodke, načrte pa nam je, žal, predvsem spomladi prekrižala epidemija novega koronavirusa, zaradi katere smo morali prilagoditi celo naše redno sestajanje. Kljub temu smo dogovorili in izvedli financiranje opravljanja doktorata za eno slabovidno osebo z našega območja, ki pa ima prav posebno noto, saj to osebo sledimo že od njenih otroških let, ko smo zanjo nabavili elektronsko povečalo in ji s tem omogočili šolanje v rednem šolskem sistemu. Za vse nas je to posebno priznanje in veselje, saj je občutek, da smo tej osebi pomagali na njeni izobraževalni poti od prvega razreda do doktorata, res izjemno dober. Na pobudo našega člana smo v sodelovanju s Športnim društvom Bovec maraton, Javnim zavodom za turizem Dolina Soče in Sončnim Kaninom v letu 2020 uspešno izvedli tudi Prvo dobrodelno hojo po bovških poteh, ki je dosegla zelo velik uspeh tako z organizacijskega vidika, še posebno zato, ker smo morali upoštevati stroga pravila za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, po številu udeležencev, kot tudi glede na finančni priliv. Prve Lions dobrodelne hoje po bovških poteh se je udeležilo 65 udeležencev, od tega 25 iz Športnega društva Urbani tekači, 15 golfistov pa je na Golf igrišču Bovec dobrodelno igralo golf. Skupaj smo zbrali 1.445,00€, ki jih bomo v celoti namenili Podružnični šoli za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami OŠ Tolmin za nabavo rehabilitacijskih pripomočkov oziroma prilagojenih igral. Glede izvajanja ostalih predvidenih aktivnosti v jesenskem času smo zaradi drugega vala in razglašene epidemije popolnoma onemogočeni, po prvem popočitniškem sestanku, ki nam ga je, ob upoštevanju vseh priporočil NIJZ in vladnih ukrepov, še uspelo izvesti v novem Hotelu Soča v Bovcu, pa smo bili prisiljeni naslednjega že izvesti preko videokonference.
V zadnjem petletnem obdobju se je naše članstvo zmanjšalo zaradi izstopov iz osebnih razlogov, žal pa tudi zaradi smrti posameznih članov. V klub smo v tem petletnem obdobju sprejeli 3 nove člane, še ena kandidatka pa je v fazi sprejemanja v klub. Največje število članov je bilo 27, trenutno šteje klub 18 članov, po 25 letih delovanja kluba pa so v klubu še trije ustanovni člani.

Zaradi velikih potreb na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin smo delovali prvenstveno lokalno in aktivno sodelovali tudi s CSD Tolmin, MDSS Nova Gorica, RK Tolmin in Karitas ter vseskozi pridobivali sponzorje, vključevali pa smo se tudi v širše skupne Lions akcije. Vseh 25 let sofinanciramo tudi vsakoletne rehabilitacijske dneve v naravi VDC Tolmin.
LK Kobarid Soča izpolnjuje kodeks, smotre, cilje in etična načela velike družine Lions International in deluje humanitarno, v 25 letih našega delovanja, pa smo z dobrodelnimi akcijami, lastnimi sredstvi in sredstvi sponzorjev, zbrali in razdelili že preko 130.000,00€.

Zapisal: MILAN ŠTULC
pooblaščeni član Lions kluba Kobarid Soča za odnose z javnostmi.