Na relaciji Bovec-Trenta so snežni plazovi na več mestih zasuli glavno državno cesto, zasulo je tudi cesto proti Logu pod Mangartom.

Opozarjamo na veliko nevarnost novih splazitev, zato vse pozivamo, da se ne odpravljate na mesta plazov, predvsem pa ne zaradi radovednosti!!

V visokogorju močno sneži, zato je možnost dodatnih splazitev na omenjenih relacijah zelo velika. Poveljnik OŠ CZ Bovec Edi Melinc skupaj s poverjeniki spremlja dogajanje na omenjenem območju in bo po potrebi aktiviral tudi širšo sestavo CZ.

»Prebivalci Trente, Soče, Lepene, Vrsnika in Vasi na skali so odrezani od sveta. Štab Občinskega štaba CZ je aktiviran in spremlja dogajanje na terenu. Delavci cestnega podjetja so ob prvem plazu pri Velikih koritih hitro pristopili k odprtju državne ceste, zato jim izrekam vse pohvale, treba pa je razumeti, da je zdaj nevarnost ponovnih splazitev zelo velika, kar dokazuje tudi ponovitev plazov tako pri Velikih koritih kot tudi plazu Širokec. Največji plaz pa je zasul cesto med galerijo Berebica in Trento. Zato je tudi odstranjevanje plazov s cestišča zelo nevarno. Verjamem, da bodo skupaj s kooperanti naredili vse potrebno, da bodo čim prej omogočili ponovno vzpostavitev prometa, vendar moramo upoštevati tudi izjemno velike razsežnosti plazov, kakršnih domačini ne pomnijo vse od petdesetih let,« poudarja župan Občine Bovec Valter Mlekuž, ki neprestano spremlja dogajanje in tudi sam poziva, da se ne podajate na omenjena območja, kjer je nevarnost plazov zelo velika.

SVETUJEMO, DA GLEDE ODPRTOSTI CEST SPREMLJATE PROMETNE INFORMACIJE.

Zapisal: MILAN ŠTULC
Foto: BRUNO KOMAC