Investitor Elektro Primorska je začel z izgradnjo elektrokabelske kanalizacije za novi dvojni srednjenapetostni kablovod 2x20kV od razdelilne postaje RP Bovec do ločilnega mesta Boka pri Logu Čezsoškem, ki bo trajala predvidoma do 20. 5. 2021. V dogovoru z Občino Bovec bosta investitor in izvajalec redno in pravočasno obveščala javnost o delnih in popolnih zaporah.

Gradnjo izvaja podjetje Pirnat d.o.o, Ljubljana. V času izvedbe del bodo na cestah, kjer bo potekala gradnja, vzpostavljene delne in popolne zapore cest. Investitor in izvajalec del sta Občino Bovec obvestila o predvidenih popolnih zaporah na državnih cestah Bovec-Čezsoča in Čezsoča-Log Čezsoški.

Predvideni termini popolnih zapor cest so naslednji:

BOVEC – ČEZSOČA:  od 5. februarja 2021 do 12. februarja 2021, vsak dan od 9.00 do 13.00.

ČEZSOČA – LOG ČEZSOŠKI (do mosta) od 17. februarja 2021 do 20. maja 2021

O zaporah bo izvajalec del javnost obveščal tudi z obvestilnimi tablami.
V času zapore ceste Bovec – Čezsoča bo obvoz urejen po državni regionalni cesti Bovec-Boka.

Kontakti izvajalca:
Urban Pinter, odgovorni vodja del:  pinter.urban@pirnat.eu

pripravil: MILAN ŠTULC
foto:  URBAN PINTER