Danes je v mali dvorani Kulturnega doma Bovec na pobudo Občine Bovec potekal koordinacijski sestanek predstavnikov Občine Bovec, investitorja Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., izvajalca gradbenih del  Pirnat d.o.o., gradbeništvo in telekomunikacije, Limita-Mugerli, Geodetske storitve in gradbeništvo d.o.o. in Ostan d.o.o..

Na pobudo župana Občine Bovec Valterja Mlekuža so udeleženci usklajevali termine izvajanja posameznih del in se dogovorili tudi za način obveščanja javnosti o občasnih in redko tudi kratkotrajnih popolnih zapor na posameznih odsekih cest. Obveščanje bo potekalo na lokalno ustaljen način, in sicer preko KATV Bovec in spletne strani Občine Bovec, zato vabimo vse uporabnike ceste Bovec – Čezsoča in Čezsoča – Log Čezsoški (pod Polovnikom), da v času trajanja investicije redno spremljajo obvestila.

Dela je izvajalec del začel včeraj, 4. 1. 2021, in sicer od krožišča za Letališče Bovec v smeri proti Čezsoči, trasa pa poteka takoj za mostom čez Sočo desno, mimo čistine naprave v Čezsoči in naprej po cesti pod Polovnikom do Loga Čezsoškega in do Trnovega ob Soči. Najprej so začeli čiščenje trase, danes pa so že začeli dela za polaganje cevi kablovoda.

Kablovod 2x20Kv od RTP Kobarid – do RP Bovec bo Zgornjemu Posočju zagotavljal kakovostno, predvsem pa tudi stabilno napajanje z električno energijo.

»Vesel sem, da smo se z Elektro Primorska uspeli dogovoriti za začetek izvajanja del v smeri od RP Bovec do Trnovega ob Soči, saj bo po zaključku teh del ostalo za izvedbo samo še povezovanje na odsek kablovoda Kobarid – Trnovo ob Soči. Bovško nujno potrebuje stabilno napajanje z električno energijo, zato bo ta investicija izjemnega pomena za razvoj gospodarstva na Bovškem. Ob tem pa bomo na isti trasi po zaključku del pridobili še izjemno kolesarsko pot od Bovca do Kobarida, ki bo izjemnega pomena za trajnostni razvoj turizma tako v Občini Bovec kot tudi v Občinah Kobarid  in Tolmin. Zato tudi prosim vse, da bomo ob kratkotrajnih zaporah, do katerih bo občasno vendarle prihajalo, potrpežljivi,« pa je po sestanku povedal župan Občine Bovec Valter Mlekuž.

Pripravil in foto: MILAN ŠTULC