Na območju DOLB-a so se že večkrat pojavili odpadki, ki seveda tja ne sodijo, zato Občina Bovec in vodstvo DOLB Bovec d. o. o. pozivata storilce, da gradbene odpadke in druge smeti odlagajo na za to določeno mesto, ne pa na parcele, ki jim ne pripadajo.

DOLB Bovec d.o.o. je bil že nekajkrat primoran odstraniti navlako, ki se sem ter tja pojavi ob skladovnici lesene zaloge za potrebe DOLB-a, saj si želijo na območju DOLB-a vzdrževati urejeno okolico.

»Pri Občini Bovec se ves čas trudimo, da bi bilo naše okolje čisto in urejeno, ne moremo pa biti »smetarji« zaradi neodgovornih dejanj posameznikov, ki se očitno požvižgajo na ves naš trud. Dober gospodar ima urejeno in čisto tudi vrtno uto in delavnico, ki je ne vidi vsak, in ne samo dnevne sobe, kamor vabi goste. Zato upam, da bomo imeli vsi na lastnih parcelah okolje lično urejeno. Ker se tovrstni dogodki z odlaganjem različnih odpadkov na območju DOLB-a ponavljajo, smo se skupaj z vodstvom DOLB odločili za postavitev video nadzora, ki je v teku. Kljub vsemu pa upam, da se bo tovrstno početje končalo tudi brez zakonskih postopkov zoper storilca,« se glasi poziv župana Občine Bovec Valterja Mlekuža.