Občina Bovec bo v sodelovanju z Osnovno šolo Bovec zagotavljala topel obrok za vse učence in dijake, ki so upravičeni do brezplačnega toplega obroka.

Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila, ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Prijavite preko šole, ki jo obiskujete. Kdor se bo prijavil do torka, 10. 11. 2020, mu bo prehrana zagotovljena že z 11. 11. 2020.

S prijavo učenci in dijaki privolijo, da občine in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka. V primeru, da obroka ne morete prevzeti, se bo organiziralo dostavo na dom.

Pripravila: JOŽICA KAVS, služba za družbene dejavnosti Občine Bovec