Zaradi zajezitve širjenja novega koronavirusa je tudi sprejem v zdravstvene ambulante Zdravstvenega doma Bovec že od začetka pandemije prilagojen, tako da morajo uporabniki za vstop počakati pred objektom. Zato se je Občina Bovec odločila za postavitev nadstreška z zastekljeno streho, ki bo čakanje na sprejem vsaj delno olajšal.

Pod nadstreškom bodo v teh izrednih razmerah čakajoči na sprejem v posamezno ambulanto zaščiteni pred padavinami, postavljen pa je na način, da bi lahko v prihodnje prostor v celoti zaprli in bi s tem pravzaprav pridobili še eno čakalnico.

»Doslej so se čakajoči na sprejem ob deževnem vremenu zatekali pod kap strehe, kar pa seveda ni sprejemljivo, zato sem se odločil za hitro rešitev, s katero v teh izrednih razmerah omogočimo ljudem vsaj zaščito pred padavinami. V celoti predela še ne moremo zapreti, saj se potemtakem tudi v tem zaprtem prostoru čakajoči ne bi smeli zadrževati, je pa to odprta možnost v prihodnosti,« odločitev za postavitev nadstreška pojasni župan Občine Bovec Valter Mlekuž.

Dela bodo dokončana v ponedeljek, 9. 11. 2020. Investicija je financirana iz proračuna Občine Bovec, zanjo je Občina odštela 7.500,00€, izvajalec del pa je Aluboma d.o.o.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC