Občina Bovec je za gradnjo Doma za ostarele na predvideni lokaciji »Na Jezercah« v zadnjem obdobju že pridobila tudi dodatna zemljišča, ki so potrebna za izvedbo projekta, oziroma ima za to podpisane pogodbe z lastniki. V fazi pridobivanja pa je še parcela v lasti Direkcije za vode in Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Projekt za gradnjo Doma starejših občanov je bil izdelan že leta 2011, vendar je ta zaradi novih namestitvenih trendov in višjih zahtevanih standardov trenutno v zaključni fazi delnih sprememb.

Občina Bovec si obeta financiranje gradnje s strani države, saj so se zaradi dodatnih sredstev iz tako imenovanega koronapaketa pojavile nove možnosti financiranja gradnje tovrstnih objektov. Pred kratkim sta se župan Občine Bovec Valter Mlekuž in direktorica uprave Katarina Barbara Ostan na povabilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti udeležila pogovorov o možnih načinih financiranja:

»Pogovore na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ocenjujem kot zelo pozitivne, zato so naša pričakovanja upravičeno zelo velika,« je po sestanku povedal Mlekuž.

Trenutno vse kaže na to, da bi lahko, če bo šlo vse po predvidenih načrtih, Dom za starejše občane v Bovcu zgradili do sredine leta 2023.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC