V Kulturnem domu Bovec je danes potekal krizni posvet, na katerem je beseda tekla o aktualnem nespodbudnem stanju zaradi porasta števila okužb z novim koronavirusom v Občini Bovec. V sodelovanju z Občino Bovec je posvet sklical poveljnik OŠ CZ Edi Melinc, potekal pa je v veliki dvorani, da je bila zagotovljena maksimalna varnost udeležencev.

Kriznega posveta so se udeležili župan Občine Bovec Valter Mlekuž, poveljnik OŠ CZ Bovec Edi Melinc, namestnik poveljnika OŠ CZ Bovec in podžupan Občine Bovec Miro Bozja, zdravnik Splošne ambulante Bovec Zdravko Kravanja, dr. med., spec. spl. med., komandir PP Bovec Damjan Žagar, ravnatelj OŠ Bovec Iztok Kenda, direktorica medobčinske uprave Suzana Konec in zadolžen za odnose z javnostmi Milan Štulc.

Župan Občine Bovec Valter Mlekuž je v uvodu izrazil zaskrbljenost nad dogajanjem v zadnjih dneh, zato je tovrstni posvet označil za nujnega.

»Prav je, da se danes pogovorimo, kako se čim bolje spopasti z aktualnim stanjem, ki je, glede na dobro stanje pomladi in tudi skozi poletje, očitno vse prej kot spodbudno. Prav je, da se med seboj o tem pogovarjamo in se tudi dogovorimo, kako se v prihajajočih dneh spoprijeti s tem nevidnim sovražnikom, kaj lahko sploh ukrenemo na lokalni ravni in kako ozavestiti ljudi, da vendarle upoštevajo vsa priporočila NIJZ in ukrepe Vlade. Obveščanje občanov na naši spletni strani je ažurno in kakovostno, preučiti pa moramo možnosti, kako še bolj ozavestiti občane, kako nujna je distanca med ljudmi in redno nošenje zaščitnih mask.«

Poveljnik OŠ CZ Bovec Edi Melinc je predstavil aktivnosti OŠ CZ Bovec od razglasitve epidemije bolezni COVID-19:

»Mi smo se že pred razglasitvijo epidemije pripravljali na najslabši scenarij, v tem trenutku pa je aktiviran ožji sestav štaba, aktivirani so poverjeniki po krajevnih skupnostih, vodja administrativno informacijsko podporo, vodja prve pomoči in poveljnika PGD Bovec, ki je tudi vodja gasilske enote širšega pomena, skratka, vse akterje, s katerimi smo dnevno na zvezi. Vsak dan se slišiva tudi z županom Občine Bovec Valterjem Mlekužem in se dogovoriva za sprotne aktivnosti. Aktivirali smo tudi številko za nujne informacije, ki ji bomo dodali še elektronski naslov. V tem trenutku imamo za naše potrebe na razpolago dovolj razkužilnih sredstev in tudi zaščitnih mask, budno pa bomo spremljali dogajanje v naši občini in po potreb sprejemali nove ukrepe.«

Ključni sogovornik je bil seveda Zdravko Kravanja, dr. med., spec. spl. med., ki se je želel javno zahvaliti OŠ CZ Bovec za odlično sodelovanje v pomladanskem času in županu Valterju Mlekužu za njegov trud, da bi postavili pred vrati našega zdravstvenega doma nadstrešnica:

»Edino sprejemljivo je, da je tak sestanek v tako veliki dvorani in na način, da lahko zagotavljamo medsebojno razdaljo in s tem relativno varnost. To, kar se trenutno dogaja na Bovškem, pravzaprav ni samo skrb vzbujajoče, temveč je že dramatično. Porast okuženih v zadnjem tednu je tudi v primerjavi s slovenskim povprečjem statistično ogromen. Medsebojni stiki so v naši občini neverjetno intenzivni. Veliko sestankov v premajhnih prostorih, veliko druženj in premalo se je upoštevalo nošenje zaščitnih mask. Ko spremljamo enega od okuženih, ugotovimo, da je bil v nekaj dneh v stiku z izjemno velikim številom prebivalcev Bovškega. Zato je prepričanje, da je kdo varen pred okužbo, zelo slaba predpostavka. Organizacijskih zadev se moramo lotiti na način, da ne bomo prav mi tisti, ki bomo prenašali virus. Zato je res nujno upoštevanje osnovnih priporočil: distanca, nošenje zaščitnih mask, pogosto umivanje in razkuževanje rok in v prostorih tudi pogosto prezračevanje. To je skorajda največ, kar lahko naredimo sami. Tega za nas ne more narediti nihče drug. Nesprejemljivo je, da bi nekdo vstopil na avtobus brez zaščitne maske. Naj si bo to otrok na šolski avtobus ali odrasla oseba na linijski avtobus. Sam si predstavljam, da voznik avtobusa take osebe preprosto ne sme pustiti na avtobus. Nove študije dokazujejo, da je pacient kužen že dva dni pred simptomi. To pomeni, da namišljeno zdrav človek hodi med ljudmi in nevede trosi mednje virus. To lahko preprečimo samo z nošenjem zaščitnih mask. Ne vem, kako bi lahko prepričali ljudi, kako pomembno je to, a prvi zgled moramo biti prav vsi tisti, ki smo javno prepoznavni, javne osebe, vodje posameznih podjetji in tako naprej. Prihaja pa še obdobje gripe. Na voljo imamo cepljenje, ki je letos za vse brezplačno, zato bi bil moj nasvet, da se cepijo prav vsi, od prvega do zadnjega prebivalca Bovškega. Kajti mešanica obolelosti za navadno gripo in s Covidom 19, bo pomenila nepredvidljivo zmešnjavo. Žal preveč ljudi najde izgovor tudi zato, nekateri pa še o Covidu še vedno dvomijo. Žal si celo v javnih medijih privoščijo pro in kontra debate o nošenju zaščitnih mask, o varovanju človekovih pravic in podobno, ko pa mora biti kristalno jasno, da brez maske ne smemo več čez bovški trg. Jaz jo nosim in prav bi bilo, da bi jo nosili vsi. To je najmanj, hkrati pa tudi največ, kar lahko storimo, s tem pa prispevamo k temu, da nam ne bo razpadel zdravstveni sistem,« je med drugim izpostavil bovški zdravnik Zdravko Kravanja, dr. med., spec. spl. med..

Seveda se je dotaknil tudi organizacijske plati, pri čemer je najbolj pomembno, da oseba, ki začuti kakršnekoli bolezenske znake, nemudoma pokliče svojega lečečega zdravnika, če je ta odsoten se bo oglasil zdravnik, ki ga nadomešča, če je to izven urnika delovanja ambulante v Bovcu, pa pokliče dežurno ambulanto v ZD Tolmin. Na odvzem brisa lahko pacienta napoti le njegov lečeči zdravnik oziroma zdravnik, ki ga nadomešča oziroma pacienta naročijo v dežurni ambulanti Tolmin. Če kdo nima svojega prevoza, naj nikar ne hodi na avtobus, temveč pokliče svojca ali se dogovori za prevoz z reševalnim vozilom.

Ravnatelj OŠ Bovec Iztok Kenda je predstavil trenutno stanje v osnovni šoli in vrtcih. Povedal je, da jim navodila daje resorno ministrstvo, da imajo organiziran pouk od 6. do 9. razreda na daljavo, potrdil pa je, da je da je bila pozitivna ena učenka prvega razreda in je zdaj ves razred v karanteni:

»To se nam je zgodilo v času, ko NIJZ ne izdaja več odločb, zato je zdaj ravnatelj tisti, ki odredi karanteno za določen razred. In mi smo odredili karanteno. K sreči je bila ena izmed dveh učiteljic prejšnji teden v šoli v naravi, tako da kadrovskih težav ta trenutek nimamo. Zdaj prihaja čas počitnic, potem pa upam, da se bodo stvari pri nas umirile. V vrtcu so ta trenutek še vsi negativni in deluje normalno, prihodnji teden pa bo večino vrtčevskih otrok doma.«

Komandir PP Bovec Damjan Žagar je povedal, da je policistov za obravnavo tako velikega območja odločno premalo, ne predstavlja pa si, kaj bi bilo, če bi do okužbe prišlo v njihovem kolektivu in bi morali vsi v desetdnevno karanteno.

»Spoštovanje sprejetih ukrepov nadziramo ob opravljanju rednih nalog, upoštevajoč sprejete ukrepe Vlade RS, nočni del pa pokrivajo kolegi iz tolminske PP.«

Direktorica Medobčinske uprave Suzana Konec je pohvalila sodelovanje z vsemi štabi Civilne zaščite, njihovi štirje redarji pa pokrivajo območje štirih občin.

»Največ pozivov za ukrepanje smo  prejeli s strani vrtcev, ker starši ob prevozu otrok v vrtec niso nosili zaščitnih mask in nekaj gostinskih lokalov. Za zdaj redarji opravljajo nadzor in opozarjajo, čakamo pa na to, da bo peti koronski zakon, ki je bil sprejet v DZRS, objavljen tudi v Uradnem listu RS. Takrat bomo imeli zakonsko podlago za ukrepanje. Podali bomo tudi pobudo, da nas župani občin, v katerih delujemo, pooblastijo za opravljanje teh nalog. Naši redarji nadzirajo spoštovanje veljavnih odlokov, do zdaj pa so opozorila dosegla svoj namen in ni bilo potrebe po predaji primerov zdravstveni inšpekciji.«

Namestnik poveljnika OŠ CZ Miro Bozja je predstavil opažanja na terenu in zaključil, da se nošenje zaščitnih mask v trgovinah in tudi na prostem v veliki meri spoštuje, v nočnem času pa na prostem ni zasledil kršitev:

»Seveda tudi Civilna zaščita nima pooblastil za kaj več kot opozarjanje, nekaterim, ki na prostem niso nosili zaščitnih mask, pa sem jih tudi predal in so si jih nemudoma nadeli. Lahko tudi povem, da domačini pridno nosijo zaščitne maske, ljudje, ki jih nisem poznal, torej niso iz naših krajev, pa tega odloka ne spoštujejo in so se mojemu opozorilu le posmihali. Zato podpiram ozaveščanje prebivalcev preko naših spletnih strani in KATV, z novimi ukrepi pa jasna navodila, kakšne so naloge in pristojnosti pripadnikov civilne zaščite in znotraj sistema gasilske enote širšega pomena.«

Ob koncu posveta je Milan Štulc prisotne seznanil z dosedanjim pristopom za obveščanje javnosti, s tem, da je že vzpostavljena in objavljena telefonska številka za nujne klice, o novo odprtem sistemu za obveščanje javnosti na spletni strani Občine Bovec prek nove vstopne tipke COVID -19, kjer bo OŠ CZ v sodelovanju s KATV Bovec javnost obveščal o pomembnih odlokih Vlade RS, napotkih in novostih s strani Civilne zaščite Občine Bovec in kjer je objavljen tudi semafor odprtosti posameznih trgovin, lekarne, ambulant, drugih dejavnosti in institucij.

Pripravil in foto: MILAN ŠTULC