V sredo,  23. 09. 2020,  so se na povabilo poveljnika OŠCZ Bovec Edija Melinca, v mali dvorani Stergulčeve hiše, sestali predstavniki Občine Bovec, Uprave RS za zaščito in reševanje ter Elektra Primorska.

Občino Bovec sta zastopala župan Valter Mlekuž, direktorica občinske uprave Katarina Barbara Ostan in Robert Kokošin upravnik občinskih objektov, poveljnik OŠ CZ Občine Bovec in sklicatelj sestanka Edi Melinc, s strani Uprave RS za zaščito in reševanje pa so se sestanka udeležili Darko But, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje, Boštjan Tavčar, vodja službe za informatiko in komunikacije, Samuel Kosmač, vodja Izpostave URSZR Nova Gorica in Marko Podberšič. Na sestanku je bil prisoten tudi predstavnik pogodbenega vzdrževalca sistema javnega alarmiranja, podjetja TDI d.o.o. iz Vrhnike, Elektro Primorska pa je zastopal direktor distribucijske enote Tolmin Jernej Kenda.

Sestanek je bil sklican zaradi vzpostavitve celostnega sistema elektrifikacije sistema tehničnega opazovanja in alarmiranja na območju plazu Stože, saj je bil s strani Uprave RS za zaščito in reševanje obstoječi sistem postavljen že konec leta 2000. Ker od takrat mineva že 20 let, in je energetski kabel za napajanje sistema alarmiranja v primeru zdrsa materiala dotrajan, sta poveljnik OŠCZ Bovec Edi Melinc in župan Občine Bovec Valter Mlekuž podala pobudo za posodobitev sistema.

V zadnjem obdobju se kažejo resni interesi za uporabo energetskega kabla tudi uprabniki električne energije na planini Mangart in Direkcija za ceste, ki je letos na Mangartski cesti postavila cestne zapornice, zato so se na tokratnem sestanku vsi prisotni strinjali, da je treba pristopiti k celostni ureditvi električnega napajanja. Dogovorili so se, da bodo strošek ureditve razdelili na vse zainteresirane uporabnike, takoj pa se pristopi k iskanju najustreznejše rešitve. Ponovno se bodo sestali predvidoma v drugi polovici novembra, ko bod na mizi tudi blj konkretne aktivnosti in zadolžitve.

Zapisal in fofo: MILAN ŠTULC