Včeraj sta se pri Štolnu v Logu pod Mangartom župana Občin Bovec in Trbiž Valter Mlekuž in Renzo Zanette srečala s predstavnikoma Ministrstva za zunanje zadeve, ki sta si želela v naravi ogledati sam predor, imenovan Štoln, in izvedeti, kakšni posegi v njem so predvideni. Tu je namreč edinstven primer, ko je državna meja postavljena v predoru globoko pod zemljo.

Gre namreč za odločitev Občine Trbiž, tudi na uradno zahtevo Občine Bovec, da očisti Štoln vseh naplavin, ki že nevarno zapirajo pot vodi, ki skozi Štoln iz nekdanjega rudnika Rabelj odteka na slovensko stran. Ker bi to lahko pomenilo nevarnost za Log pod Mangartom, je ureditev Štolna nujno potrebna. Trbiški župan Renzo Zanette je povedal, da je Občina Trbiž od dežele FJK že pridobila sredstva za zavarovanje 13 obzorja rabeljskega rudnika, kjer so postavili tudi manjšo hidroelektrarno,  pridobila pa je tudi 500.000,00€ za čiščenje in zavarovanje Štolna.

» Edini smiseln pristop je odvoz materiala iz 13 obzorja in Štolna na slovensko stran. Dela bomo začeli izvajati takoj, ko bo izvedena analiza materiala, od rezultata pa bo odvisna tudi cena posega, saj bomo morali ves material neposredno voziti v Italijo in ga tam deponirati. Vesel sem, da sva se lahko na pobudo prijatelja, kolega Valterja, srečala tudi s predstavniki slovenskega ministrstva, predvsem pa, da je tudi v tem primeru naše sodelovanje odlično,« je povedal trbiški župan Renzo Zanette, ki še vedno verjame tudi v projekt usposobitve rudnika in Štolna v turistične namene.

»Naša zahteva je dosegla svoj namen, seveda pa gre pri tem za odlično sodelovanje med Občinama oziroma nama kot županoma, da bo tako prišlo tudi do realizacije čiščenja zavarovanja Štolna. Skupaj imamo resne namene ponovno kandidirati na sredstva EU, da izvedemo projekt ureditve dela nekdanjega rudnika Rabelj in pa seveda povezati obe Občini skozi Štoln za turistične namene. Pred leti sta Občini že kandidirali na razpis Interreg, vodilni partner je bila Občina Trbiž, vendar žal neuspešno. Naša namera ostaja enaka, kot takrat, zato po tem posegu, ki ga v celoti financira dežela FK, skupaj načrtujemo celostno ureditev in povezavo Rablja in Loga pod Mangartom skozi nekdanji rudnik in Štoln. To bi postala svetovna atrakcija, zato me še posebej veseli, da sta to zamisel podprla tudi predstavnika MZZ,« pa je po obisku povedal župan Občine Bovec Valter Mlekuž.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC