Občina Bovec se je odločila za pobiranj parkirnine na dva načina, in sicer preko sistema  EasyPark in s parkomati. Parkirnino je od 10. julija treba plačati tudi na parkiriščih Žaršče.

Od včeraj (20.7.) naprej, sta tudi na Žarščah na voljo oba načina plačila parkirnine. Plačilo na parkomatu pomeni za objavljeno ceno plačilo za polno uro, plačilo preko EasyParka pa glede na porabo, vendar je storitev  EasyParka plačljiva, strošek transakcije pri plačilu parkirnine pa je minimalno  0,10€ oziroma 15% od vrednosti parkirnine.

Sistem EasyPark je preprost in za plačilo ne potrebujete kovancev, plačate po porabi, aplikacija EasyPark pa je najbolj razširjena po vsej Evropi, kar omogoča plačilo tudi državljanom drugih držav EU. Omogočeno je plačilo preko aplikacije, ki si jo prenesete na »pametni telefon«ali pa s poslanim SMS sporočilom na številko, ki je objavljena na tabli ob vsakem plačljivem parkirišču. Ta sistem vas malo pred potekom veljavnosti plačane parkirnine opozori, da vam bo plačilo parkirnine poteklo in vas vpraša, ali želite podaljšati čas parkiranja. To lahko z izbiro časa po želji potrdite kar na daljavo in vam, če ste se nekje zadržali dlje od predvidenega, ni treba teči do parkomata kot v primeru plačila na parkomatu.

Na Žarščah se na parkomatu za vsako polno uro plača 0,50€, preko EasyParka pa plus strošek transakcije. Za območje parkirišča Žaršče se omogoči nakup letne dovolilnice za parkiranje, nadomestilo za letno dovolilnico je 120,00€. V primeru, da se oseba izkaže, da je občan Občine Bovec, nadomestilo znaša 10,00€. Letne dovolilnice je mogoče pridobiti na Občini Bovec.

»Za pobiranje parkirnine na parkirišču na Žarščah smo se odločili na zahtevo lastnika zemljišč, ki jih je Občini Bovec dal v brezplačno uporabo, vendar ob pogoju, da se bo tam pobirala parkirnina. Lastnik se je pobranim sredstvom iz naslova parkirnine odrekel v korist Občine Bovec, ker želi na ta način pripomoči k razvoju občine. Zato se mu želim tudi na tem mestu iskreno zahvaliti! Občina Bovec bo s pobrano parkirnino še naprej v prvi vrsti skrbela za urejanje območja,« pove župan Občine Bovec Valter Mlekuž.

Na parkiriščih ob Velikih koritih bo parkomat postavljen v naslednjih dneh, trenutno pa je plačilo parkirnine obvezno preko sistema EasyPark, in sicer 1,00€ na uro plus strošek transakcije po porabi.

Na parkiriščih pri KD, Mercatorju in Vrtcu je z uporabo parkomata prva ure z listkom brezplačna, vsaka nadaljnja pa 1,00€ na polno uro,preko sistema  EasyPark pa z dodatkom stroška transakcije po porabi. Osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost na bovškem trgu imajo na slednjem možnost nakupa letne dovolilnice za parkiranje za ceno 120,00€.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC