Gradnja poslovilne vežice in mostu Črešnjica v vasi Soča lepo napreduje. Poslovilna vežica je že pokrita, trenutno zaključujejo zunanjo podobo, pri mostu Črešnjica pa zaključujejo priklop na glavno cesto.

Rok za izgradnjo poslovilne vežice je do septembra 2020. Investitor je Občina Bovec, vrednost investicije je 130.000,00€, projektant Arhitekti Dobrin d.o.o., izbrani izvajalec del pa SGP Zidgrad Idrija d.d. .

Kapela je upodobljena tudi na lesorezih češkega umetnika Josefa Vachala, ki je v vasi Soča ustvarjal med 1. svetovno vojno. Pri obstoječi kapeli se ohrani piramidna oblika strehe obstoječe kapele zaradi ohranitve vedute, ki jo je na svojih lesorezih upodobil Josef Vachal. Nova kapelica je oblikovana tako, da se čim bolj zlije s krajino.

Pri mostu Črešnjica trenutno poteka gradnja priklopa na glavno cesto Bovec – Trenta, sledi še postavitev osvetlitve in prometne signalizacije, vsa dela pa morajo biti po pogodbi zaključena v začetku avgusta. Investitor je Občina Bovec, celotna investicija pa je vredna skoraj 570.000,00€.

Pripravil in foto: MILAN ŠTULC