Parkirišče Žaršče je Občina Bovec uredila in financirala tudi asfaltiranje dela klančine do parkirišča. Za zdaj je tam še mogoče brezplačno parkiranje, kmalu pa bo Občina tam postavila parkomat in začela pobirati parkirnino.

Plačilo parkirnine bo obvezno od dneva postavitve parkomata,  in sicer v znesku 0,50 EUR/h, v času do 30. septembra, vsak dan od 0:00 – 24:00. Za avtodome in vozila s počitniškimi prikolicami je parkiranje dovoljeno le med 8.00 do 23.00.

VSI Občani Občine Bovec imajo za parkiranje na parkirišču Žaršče možnost nakupa letne dovolilnice po ceni 10,00 €/leto, ki velja za točno določeno vozilo (registrska številka vozila). Vsi drugi pa imajo možnost nakupa prenosljive letne dovolilnice za parkiranje na parkirišču Žaršče po ceni 120,00 EUR/leto.

Tudi za parkiranje na parkirišču pred Kulturnim domom, Mercatorjem in vrtcem je izjemoma mogoče pridobiti letno dovolilnico, vendar le osebe, ki:

  • bivajo in imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v neposredni bližini tega parkirišča

 (cena NEPRENOSLJIVE LETNE DOVOLILNICE: 60,00 EUR/leto)

  • so delodajalec ali zaposleni pri delodajalcu v neposredni bližini predmetnega parkirišča, pri čemer lahko en delodajalec izda največ 6 soglasij za letne dovolilnice

(cena PRENOSLJIVE LETNE DOVOLILNICE: 120,00 EUR/leto)

  • ki opravljajo gospodarsko dejavnost na tržnici v neposredni bližini predmetnega parkirišča

 (cena PRENOSLJIVE LETNE DOVOLILNICE: 120,00 EUR/leto)

  • so lastniki nepremičnine v neposredni bližini tega parkirišča

 (cena PRENOSLJIVE LETNE DOVOLILNICE: 200,00 EUR/leto)

Vloga je dostopna na spletni strani Občine Bovec.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC