Petnajstega junija 2020 so izvajalci programa Interreg ARTISTIC organizirali javno predstavitev promocijskih vsebin dediščine Doline Soče ter hkrati predstavili možnosti množičnega financiranja. Predstavitev je potekala v popoldanskih urah v veliki dvorani Stergulčeve hiše v Bovcu.

Dogodek je bil odprt za javnost, povabili so tudi turistične ponudnike, društva ter predstavnike različnih organizacij, ki delujejo na Bovškem in v okolici. V uvodu zbrane pozdravil tudi župan Občine Bovec Valter Mlekuž. Spregovoril je o pomembnosti tovrstnih projektov in se zahvalil vsem, ki so na kakršenkoli način sodelovali in oblikovali vsebino projekta ARTISTIC:

»Vesel in ponosen sem, da so projekti Občine Bovec vedno tako uspešni, čestitam pa vsem, ki ste s tem projektom v programu Interreg ARTISTIC vnesli na Bovško veliko novega. Vrednotenje bogastva nesnovne dediščine za lokalni trajnostni razvoj v regijah Evropske unije je za našo Občino velikega pomena. Ne nazadnje se odraža tudi skozi skulpture, ki krasijo krožišča naše obvoznice, čeprav je to le delček te uspešne zgodbe,« je poudaril Mlekuž in vsem zaželel še veliko tako uspešnih projektov.

Pogovor je tekel o samem projektu ARTISTIC, ki se osredotoča na vrednotenje nesnovne kulturne dediščine za lokalni razvoj. Predstavljene so bile aktivnosti med projektom, izvedene delavnice in seminarji ter pilotni projekti.

»To zajema vse od otroških ustvarjalnih delavnic, do strokovnih predavanj o financiranju projektov ter od postavitve lesnih skulptur v bovških krožiščih do pilotnih projektov, ki bodo na dolgi rok služili podpori sirarstvu, lesarstvu in nesnovni kulturni dediščini nasploh. Pomemben del projekta pa je tudi nova spletna stran, ki bo združevala nesnovno kulturno dediščina Bovškega in širšega Posočja, kar obsega Občine Kobarid, Tolmin ter Kanal ob Soči,« so poudarili izvajalci predstavitve.

 Na spletni strani www.dediscina.si bo mogoče najti popis velika dela nesnovne kulturne dediščine, ter tudi nosilce te dediščine. Javno dostopna spletna stran bo ponudila bogat opis dediščine, dopolnjen s fotografskim materialom. Med samim projektom je bilo ustvarjenega tudi veliko novega foto ter video materiala, ki bo na zahtevo kmalu dostopen tudi zainteresirani javnosti. Namen projekta ARTISTIC je ponuditi ves ta material turističnim ponudnikom, društvom in organizacijam za promocijo kulturne dediščine Doline Soče.

V drugem delu dogodka se je sodelujočim pridružil še Matej Rauh, ustanovitelj in direktor platforme za množično financiranje Adrifund. Gospod Rauh je vsem, ki imajo idejo ali željo začeti posamezen projekt, bodisi na področju kulturne dediščine, bodisi na drugem področju, predstavil sam postopek prijave na platformi ter kako kar najbolj uspešno izvesti kampanjo ter doseg ciljnega zneska. Ta način financiranja projekta je še posebej zanimiv za vse nosilce kulturne dediščine, saj lahko s tem dosežejo občinstvo, ki ga preko tradicionalnih sofinanciranj ne bi dosegli.Tekom kampanje množičnega financiranja se ustvari zgodba in skupina podpornikov, ki verjamemo v projekt in s tem se poveča možnost uspeha samega projekta.

Med razpravljavci je bil tudi Peter Della Bianca, ki je preko projekta ARTISTIC začel pilotni projekt skupnega prostora v vasi Soča, v sklopu razpršenega hotela. Predstavil je svojo vizijo, njihovo pot ter kaj vse jih še čaka. Tudi za skupni prostor – ki bo povezoval domačine in jim ponudil prostor za pogovor, za izmenjavo idej ter za kulturne dogodke – se bo na platformi Adrifund začela kampanja množičnega financiranja.

Po poročilu ARTISTIC pripravil in fotografiral: MILAN ŠTULC