1. PARKIRIŠČE ŽARŠČE

Na parkirišču Žaršče je zaenkrat še možno brezplačno parkirati, ko bo nameščen parkomat pa se bo tudi tam začela zaračunavati parkirnina v znesku 0,50 EUR/h, in sicer do 30. septembra, od 0:00 – 24:00. Vsi občani Občine Bovec imajo možnost nakupa letne dovolilnice za parkiranje na parkirišču Žaršče po ceni 10,00 €/leto, ki velja za točno določeno vozilo (registrska številka vozila). Vsi ostali pa imajo možnost nakupa prenosljive letne dovolilnice za parkiranje na parkirišču Žaršče po ceni 120,00 EUR/leto. Vloga je dostopna na spletni strani Občine Bovec.

  1. PARKIRIŠČE PRED KULTURNIM DOMOM, MERCATORJEM IN VRTCEM

Na tem parkirišču lahko vlogo za izdajo letne dovolilnice podajo le osebe, ki:

  • bivajo in imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v neposredni bližini tega parkirišča (cena NEPRENOSLJIVE LETNE DOVOLILNICE: 60,00 EUR/leto)
  • so delodajalec ali zaposleni pri delodajalcu v neposredni bližini predmetnega parkirišča, pri čemer lahko en delodajalec izda največ 6 soglasij za letne dovolilnice (cena PRENOSLJIVE LETNE DOVOLILNICE: 120,00 EUR/leto)
  • ki opravljajo gospodarsko dejavnost na tržnici v neposredni bližini predmetnega parkirišča (cena PRENOSLJIVE LETNE DOVOLILNICE: 120,00 EUR/leto)
  • so lastniki nepremičnine v neposredni bližini tega parkirišča (cena PRENOSLJIVE LETNE DOVOLILNICE: 200,00 EUR/leto)

Neposredna bližina tega parkirišča je določena s SKICO, ki je priloga Sklepu o določitvi parkirnih površin v občini Bovec.

Vloga je dostopna na spletni strani Občine Bovec.