Parkiranje na določenih parkiriščih na območju Občine Bovec je na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Bovec na korespondenčni seji, s 5. 6. 2020 zopet plačljivo. V času trajanja epidemije Občina Bovec parkirnine ni zaračunavala.

Ob ponovni vzpostavitvi plačljivosti parkirnine je Občina Bovec poskrbela za postavitev ustrezne prometne signalizacije oziroma obvestilnih tabel, ki tako ob vstopu na parkirišče kot tudi pri samem parkomatu jasno nakazujejo, da je parkirišče plačljivo.

SKLEP OBJAVLJEN TUKAJ

S tem želi Občina Bovec vse uporabnike parkirišč obvestiti tudi, da je potrebno listek, ki ga izda parkomat, namestiti na vidno mesto pod vetrobranskim steklom, listek pa velja tudi kot račun. V skladu s sklepom OS Občine Bovec 11. redni seji o Spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi parkirnih površin na območju Občine Bovec, se na določenih parkirnih površinah v obdobju do 30. septembra plačuje parkirnina, in sicer:

– parkirišče pred Kulturnim domom, trgovino Mercator in Vrtcem Bovec na parcelnih št. 443/5, 461/7, 464, 465/4, 466/1 vse k.o. 2207 Bovec, v času od 07.00 do 23.00,na način, da je prva ura parkiranja brezplačna, vsaka nadaljnja ura pa se zaračuna v znesku 1,00 EUR/h;

Parkirišča pred Kulturnim domom, trgovino Mercator in Vrtcem Bovec so plačljiva od 5. 6. 2020, parkirišča na Žarščah in ob Velikih koritih pa bo plačljivo s postavitvijo parkomatov.

– parkirišče Žaršče na parcelni št. 591 k.o. 2207 Bovec, v času od 00.00 do 24.00, na način, da se vsaka ura parkiranja zaračuna v znesku 0,50 EUR/h.«.

– Na območju Velikih korit ob cesti v Lepeno se določijo parkirne površine, kjer se bo v času od 07.00 do 23.00, plačevala parkirnina, cena za vsako uro je 1.00€ in sicer do 31. oktobra.

Za stanovalce, ki bivajo in imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na naslovu Trg golobarskih žrtev 25, Ledina 4 ali Ledina 5, se omogoči nakup letnih dovolilnic, za stanovalce Ledina 3 pa se dovoli samo dostop do kleti.

Za parkiranje na parkirišču Žaršče bo možen nakup letne dovolilnice, cena za letno dovolilnico znaša 120,00€.

Dovolilnice izdaja Občina Bovec, in sicer v skladu z veljavno zakonodajo v 8 dneh po izkazanem dokazilu o plačilu. Dovolilnico je prav tako treba postaviti na vidno mesto pod vetrobransko steklo.

Za osebe, ki so imetniki dovolilnice za uporabo vstopno izstopnih mest za plovbo po Odloku o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici (Uradni list RS, št. 22/16 in 52/18) bo parkiranje na predmetnem parkirišču brezplačno, v kolikor v parkirano vozilo namestijo potrdilo o razpolaganju z dovolilnico na sprednjo stran vetrobranskega stekla tako, da je v celoti čitljivo z zunanje strani vozila.

S tem želi Občina Bovec urediti režim parkiranja na način, da na omenjenih parkiriščih posamezniki ne bodo več puščali svojih vozil po cele dneve, s čimer drugim uporabnikom onemogočajo normalno parkiranje.  Seveda bo na tem območju potekal tudi poostren nadzor redarske službe, zato pozivamo vse uporabnike, da v izogib plačilu kazni upoštevajo nov parkovni režim na omenjenem območju.

Pripravil in foto: MILAN ŠTULC