Dela na vzhodni vpadnici, ki so potekala v dveh fazah, so po večini končana, sledi samo še ureditev okolice na posameznih mestih. Zaradi različnih faktorjev se je gradnja močno zavlekla. Glavni izvajalec del je bil Esotech d.d..

Izvedba druge faze se je začela 28. marca 2019 z več kot enim mesecem in pol zamude. Do poletne sezone 2019 seveda ni bilo mogoče dokončati del, zato so z deli prekinili in naj bi z njimi nadaljevali po 15. septembru in dokončali do konca novembra, kar pa se ni zgodilo oziroma je izvajalcu del uspelo izvesti samo grobo asfaltiranje. V zimskem času pa del ni bilo mogoče izvajati. Letos je svoje dodal še koronavirus, tako da so dela nadaljevali komaj v prvi polovici maja. Investicijo so zaključili sredi prejšnjega tedna s fino preplastitvijo celotne trase na odseku Vrtec Bovec – Mercator Bovec in seveda pločnikov,umestitvijo dveh cestnih grbin s prehodi za pešce terpostavitvijo prometne signalizacije in cestnih oznak.Na vzhodni vpadnici je hitrost vožnje omejena na 30km/h.

Dela na odseku od vrtca do glavnega marketa Mercator s celostno izvedbo, ki je zajemala tudi gradnjo nove komunalne infrastrukture odvajanja meteornih voda, vkop vodov za kabelsko televizijo, telefonijo ter toplovoda DOLB, javno razsvetljavo s postavitev in priklop uličnih svetilk, so tako končana.

Investitor je Občina Bovec, celotna investicija ureditve vzhodne vpadnice pa je vredna nekaj nad 340.000,00€ in je v celoti financirana iz proračuna Občine Bovec.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC