Na pobudo direktorja Javnega zavoda za turizem Dolina Soče Janka Humarja, je Občina Bovec v pisarni župana Valterja Mlekuža na povabilo župana organizirala sestanek s predstavnikoma Občine Trbiž, županom Renzom Zanettejem in Maurom Zamolom, na katerem so pogovori tekli o izvedbi krožne poti JULIANA TRAIL tudi skozi Trbiž.

Sestanka sta se ob županu Valterju Mlekužu udeležila tudi direktorica Uprave Občine Bovec Katarina Barbara Ostan in direktor Javnega zavoda za turizem Dolina Soče Janko Humar. Pohodniška pot JULIANA TRAIL je krožna daljinska pohodniška pot, dolga 267 km, ki poteka skozi doline, preko prelazov, skozi gozdove, urbana središča, samotne planote in ob rekah Save in Soče. Razdeljena je na 16 dnevnih etap po 18-25km.

Že ob zamisli je bila s strani Javnega zavoda za turizem Dolina Soče podana pobuda, da bi krožno daljinsko pot speljali skozi Log pod Mangartom, da bi od krožne poti JULIANA TRAIL imel koristi in dodatne možnosti za razvoj turizma tudi Log pod Mangartom, glede na to, da po dolini Soče od Vršiča skozi Trento in do Bovca že poteka ALPE ADRIA TRAIL. To je seveda narekovalo vzpostavitev poti do Kranjske Gore. Na slovenski strani je bila pot že lani v celoti označena, kljub lanskim načelnim dogovorom pa na italijanski strani še ni bil določen natančen potek poti oziroma tudi ni bila izvedena sama označitev.

»Na zadnjem sestanku na Občini Bovec smo se s kolegom Renzom Zanettejem dogovorili za aktivno vlogo Občine Trbiž pri vzpostavitvi dela poti po Italiji in se dogovorili za konkreten ogled na terenu. Ta ogled je bil že opravljen, za Dolino Soče oziroma JULIANA TRAILpa sta ga opravila direktor Javnega zavoda za turizem Dolina Soče Janko Humar in njegov sodelavec David Štulc Zornik. Dogovor je obetaven, saj so našli najbolj ugodno traso poti od Predela do Trbiža in naprej do Kranjske Gore, v organizaciji Občine Trbiž pa bodo po njihovih zagotovilih  v najkrajšem možnem času postavili tudi ustrezno označitev z enotnimi oznakami, kakršne so postavljene po vsej trasi krožne poti JULIANA TRAIL. Še enkrat se je pokazalo dobro sodelovanje med sosednjima Občinama Bovec in Trbiž  in seveda prijateljske vezi med obema županoma,« zadovoljno ocenjuje uspešnost sestanka na Občini Bovec župan Valter Mlekuž.

Kot so zapisali na njihovi spletni strani, krožna daljinska pot JULIANA TRAIL omogoča obhod gorovja Julijske Alpe  po urbanih dolinah in samotnih planotah, čez prelaze, po skritih stezicah redko poseljenih krajev, skozi večje turistične centre  na obrobju gorovja, ob rekah Soče, Koritnice,Save, Bače, Tolminke, v manjšem delu po italijanskem, obmejnem, manj poseljenem delu. Na večini etap lahko opazujemo najvišjo slovensko goro Triglav z vseh strani. Na potovanju  se bomo srečali z zgodovino železarstva (fužinarstva) v Sloveniji, spoznali bomo kraje velikih slovenskih pisateljev in pesnikov, spoznali pomen čebelarstva včasih in danes, pomen ohranjanja kvalitetnih gozdov, se velikokrat napili čiste studenčnice, spoznali utrip večjih turističnih destinacij, srečali preproste ljudi, ki živijo na osamljenih kmetijah, srečali sirarje, ki ustvarjajo svoje izdelke, hodili po krajih, ki jih je dodobra zaznamovala prva svetovna vojna, in seveda vseskozi občudovali ter čutili utrip in pomen Triglavskega narodnega parka.

Pripravil: MILAN ŠTULC

Foto: MILAN ŠTULC in DAVID ŠTULC ZORNIK