Včeraj, 28. 5. 2020, so Bovško obiskali predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Najprej se je terenskega ogleda kmetijskih gospodarstev udeležil državni sekretar na MKGP Damjan Stanonik s sodelavkama, v popoldanskem času pa se je okrogle mize udeležila tudi ministrica dr. Aleksandra Pivec.

Terenski ogled se je začel na Ekološki kmetiji Černuta v Logu pod Mangartom, kjer sta župan Občine Bovec Valter Mlekuž in direktorica uprave Občine Bovec mag. Katarina Barbara Ostan sprejela državnega sekretarja Damjana Stanonika s sodelavkama in jim zaželela iskreno dobrodošlico na Bovškem. Kot je poudaril Mlekuž, so taki obiski izjemnega pomena, saj se le na tak način lahko do popolnosti razume zahtevnost pogojev za kmetovanje in živinorejo na našem območju.

»Popolnoma drugače je govoriti o kmetijski dejavnosti na ravninskem delu Slovenije ali pa pri nas na Bovškem, kjer nas povsod obdajajo dvatisočaki. V Logu pod Mangartom je to še bolj očitno, zato ogled začenjamo prav tukaj. Vsi, ki pridejo v naše kraje, so nad njihovo lepoto navdušeni, ampak jaz vedno poudarim, da se samo od lepote ne da živeti. Tu je treba garati, da lahko preživimo. Prav je, da to slišite tudi iz prve roke, od naših kmetov živinorejcev, zato smo vam hvaležni, da ste prišli v naše kraje,« je župan Občine Bovec Valter Mlekuž pozdravil državnega sekretarja Damjana Stanonika.

V nadaljevanju so si ogledali še sistem Daljinskega ogrevanja na lesno biomaso DOLB Bovec, hleve za ovce Sirarstva Ostan Bovec in Posestvo Bogata Bovec. V popoldanskem času se je za okroglo mizo pridružila ministrica dr. Aleksandra Pivec, še pred tem so imeli gosti priložnost okusiti domače dobrote, in sicer sir Sirarne Dominika Černute iz Loga pod Mangartom, sir sirarne Davida Ostana iz Bovca, skuto Sirarne Aljaža Stresa, med in medico čebelarja Branka Komaca iz Čezsoče in sir Mlekarne Planika Kobarid. Okrogla miza je v organizaciji Občine Bovec potekala v mali dvorani Kulturnega doma Bovec, na njej pa so udeleženci ministrici dr. Aleksandri Pivec in državnemu sekretarju Damjanu Stanoniku predstavili največje težave in problematiko, s katerimi se spopadajo pri svojih dejavnostih in jima seveda predlagali tudi nekatere rešitve oziroma želje, kako naj pristopijo k reševanju realnih problemov ter jima predstavili svoja pričakovanja. Okroglo mizo je vodila mag. Katarina Barbara Ostan, udeležili pa so se je predstavniki Območne enote Zavoda za Gozdove RS, Mlekarne Planika Kobarid, Kmetijske zadruge Tolmin, DOLB Bovec, Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, Društva rejcev drobnice Bovškega, Čebelarskega društva Bovec in Občine Bovec.

Najprej je vse nagovoril župan Občine Bovec Valter Mlekuž:

»Bovčani smo zelo ponosni na to dolino. Čeprav se narava stalno poigrava z njo. Prizadeli so nas potresi pa katastrofalen plaz v Logu pod Mangartom, zato sem toliko bolj vesel in ponosen na vse mlade iz te doline, da v dolini tudi ostanejo in se odločijo za kmetovanje. Sprašujem se, kaj bi bilo, če njih ne bi bilo, saj bi bilo okrog nas le poraščeno okolje. Kar smo si danes z gospodom državnim sekretarjem ogledali, je seveda samo delček tistega, kar ta dolina premore, zato srčno upam, da si bo v prihodnje tudi ministrica lahko privoščila več časa za daljši obisk. Danes tu prisotni z našega območja sodelujemo zelo dobro, ker vemo, da smo samo s skupnim nastopom lahko močnejši. To za dobro izhodišče, vsaj tako sem ga razumel, zagovarja tudi državni sekretar Damjan Stanonik. Ni namen, da bi vas danes zasuli z vprašanji in pričakovali nanje že danes odgovore. Preprosto vas želimo seznaniti z realnimi zadevami, ki so del našega vsakdana.«

Ministrica dr. Aleksandra Pivec je izrazila zadovoljstvo, da se je njena ekipa lahko udeležila terenskega ogleda in da se je okrogle mize udeležila tudi sama.

»Ker se zaradi neodložljivih obveznosti kljub drugačnim načrtom sama nisem uspela udeležiti terenskega ogleda, se zavezujem, da se vidimo še kdaj in morda skupaj s sosednjimi Občinami pripravimo regijski obisk. Ker so danes prisotni tudi rejci drobnice, vam prinašam dobro novico, da je Vlada RS ravnokar sprejela Odlok, s katerim je potrjen tudi sistem pomoči za rejce drobnice, ki so imeli izpad prihodka zaradi ukrepov za zajezitev koronavirusa. Ocenjena je na več kot 20% tekom tega obdobja, je pa to tudi zadnji Odlok, ker se z 31. 5. razglašeno obdobje epidemije zaključuje. Po tem odloku bo rejcem drobnice razdeljenih nekaj manj kot milijon evrov. Verjamem, da veste, da je zdaj treba izpad prihodkov prijaviti, tekom meseca junija pa bo ta izpad tudi povrnjen. Podoben ukrep je bil sprejet tudi za rejce govedi, kjer pa se izplačila že izvajajo. Gre za upravičence, ki so dali govedo v zakol, odpremo ali izvoz, starejše od enega leta in je moralo biti vsaj 6 mesecev pred tem v reji.  Točen znesek še ni znan, ker zbiranje prijav še poteka, gre pa za okoli 3,3 milijona evrov,« je v uvodu povedal ministrica dr. Aleksandra Pivec. V nadaljevanju je zatrdila, da so prav neposredne informacije o problemih neposredno s terena največjega pomena, saj jih v pisarnah pogosto ne slišijo na enak način, kot se v nekem okolju dejansko dogajajo oziroma si težko predstavljajo, kaj v okolju to v resnici pomeni.

»Tudi če v trenutku nimamo rešitve za vaše težave, gremo za tistimi situacijami, ki so odraz stanja na terenu, jih odnesemo nazaj v Ljubljano in se lotimo reševanja problemov. Vaše območje je specifično, tu je izrazito hribovsko-gorsko kmetijstvo in je območje z omejenimi dejavniki. To seveda nosi specifične probleme in glede na to, da se zaključuje stara finančna perspektiva in se pripravljamo na črpanje novih sredstev, je to zelo pravi čas, da se o tem pogovarjamo. V pripravi na novo finančno perspektivo pripravljamo tudi nov strateški načrt in se prav zdaj da marsikaj spremeniti oziroma vključiti,« je še dodala ministrica Pivec in predstavila še črpanje sredstev iz te perspektive in prestrukturiranje nekaterih nepočrpanih sredstev.

V nadaljevanju se je ministrica seznanila s posameznimi problematikami in načrti tako s strani kmetovalcev, živinorejcev, čebelarjev in gozdarjev kot tudi Občine Bovec. Ob koncu srečanja oziroma strokovnega posveta so se razšli z navdihom, da so predstavniki MKGP res iskreno prisluhnili domačinom, in zato tudi z optimizmom, da bodo za problematiko hribovsko gorskega kmetovanja našli tudi najboljše rešitve.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC