Z današnjim dnem, 21. 4. 2020, je omejeno odprta tudi kontrolna točka PREDEL, in sicer od ponedeljka do sobote, od 6.00 do 9.00 in od 15.00 do 18.00. Ob nedeljah in praznikih in izven tega urnika je vzpostavljena fizična zapora.

Prestop državne meje na mejnem prehodu Predel je dovoljen dnevnim delovnim migrantom in ostalim osebam na podlagi potrdila Občine Bovec, ki upravičuje nujnost prestopa državne meje zaradi nujnega izvajanja gospodarskih in kmetijskih čezmejnih dejavnosti. Osebe, ki bodo prestopale na začasnem mejnem prehodu,morajo imeti pri sebi veljaven dokument za prestop državne meje in potrdilo lokalne skupnosti, da so dnevni delovni migranti oziroma, da mejo prestopajo za izvajanje nujne gospodarske dejavnosti. Potrdilo se izdaja zaradi izvajanja ukrepov, ki veljajo na področju omejevanja širjenja koronavirusa oz. Covid 19, in velja samo za osebe oz. gospodarske družbe s stalnim prebivališčem v občini Bovec.

Potrdilo izda Občina Bovec, zanj pa interesenti, ki izpolnjujejo zgoraj navedene zahteve, zaprosijo po elektronski pošti obcina.info@bovec.si ali pokličejo na telefonsko številko 05 384 19 01.

Imetnik je potrdilo dolžan na zahtevo uradne osebe pokazati na kontrolni točki!

S tem so državni organi prisluhnili potrebam lokalne skupnosti in skupnemu pozivu županov Občin Bovec in Kranjska Gora, Valterja Mlekuža in Janeza Hrovata, da se v najkrajšem možnem času sprejme ustrezen ukrep za vzpostavitev kontrolne točke na prehodu  Predel in Rateče.

Odločba velja do 21. 5. 2020, o spremembah pa bomo javnost sproti obveščali tudi na tej spletni strani oziroma na lokalno običajen način.

OPOZORILO: V Republiki Italiji je obvezna uporaba zaščitne maske tudi v vozilu.

Pripravil: MILAN ŠTULC