Z Ministrstva za infrastrukturo RS so Občino Bovec obvestili, da bodo zaradi zamenjave lesenih odbojnih ograj na posameznih odsekih državne ceste Trenta – Bovec delne zapore, in sicer v času od 30. 3. 2020 do 10. 7. 2020 in od 1. 9. 2020 do 15. 10 2020, med  7.00 in 17.00.

Kot je med drugim zapisano v Dovoljenju za delno zaporo državne ceste, mora biti v času izvajanja del zagotovljen izmenično enosmerni promet, urejen s semaforji. Širina vozišča, po katerem bo potekal izmenično enosmerni promet, mora biti najmanj 2,5 metra, izven delovnega časa pa mora biti vzpostavljen dvosmerni promet. Hkrati lahko postavijo več delovnih zapor, vendar le na način, da je razdalja med sosednjima zaporama najmanj 800m.

Pripravil: MILAN ŠTULC