Občina Bovec je v sodelovanju z OŠCZ Bovec aktivirala mobilno številko za nujne klice, in sicer za prijavo potrebe po oskrbi z najnujnejšo hrano, higienskimi pripomočki in zdravili za osebe, ki zaradi okužbe ne bi smele zapustiti stanovanja oziroma nimajo nikogar, ki bi jim to lahko zagotavljali. Enako velja za starejše osebe, ki nimajo druge možnosti oskrbe.

Od danes, torka, 17. marca, dalje je aktivirana mobilna številka 031 347 054, ki bo na voljo vsak dan med 8.00 in 15.00.

Valter Mlekuž, župan Občine Bovec in Edi Melinc, poveljnik OŠCZ Bovec